"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Domnul Iisus Hristos S-a născut „ca să crească și să ne mântuiască” cum ne revelează Colinda și Scriptura care zice: „Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut” (Matei 18:11).

Da, omenirea întreagă era pierdută în moartea păcatelor, iar renașterea și mântuirea ei se putea face numai prin nașterea lui Hristos, Mesia chip luminos! Vremea nașterii Domnului Iisus Hristos, Mesia cel făgăduit ca Mântuitor, a avut loc la „plinirea vremii”, după Scriptura ce zice: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege” (Galteni 4:4), ca să „răscumpere” omenirea de sub „blestemul Legii” și să „dobândească înfierea” (cf. Gal. 3:13 și 4:5). Iar „plinirea vremii” a fost când omenirea a ajuns la concluzia că, nu se poate salva singură din robia păcatului și a morții decât, prin venirea miraculoasă a lui Dumnezeu, în persoana divină-umană a lui Mesia Hristos Iisus.

 


Evenimentul Nașterii.
Iată, chipul miraculous în care prezintă Scripturile, zicând:: „… Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns”(Matei 1:18-19). Atunci îngerul Domnului I s-a arătat în vis, zicându-i: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcate” (Matei 1:20-21). Iar despre această zămislire a lui Iisus, de la Duhul Sfânt, în pântecele Fecioarei Maria, Dumnezeu vestise dinainte prin Isaia, zicând: "Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: „Cu noi este Dumnezeu" (Matei 1:23). Astfel, trezindu-se Iosif din somn a făcut precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat-o pe Maria la el, și fără să o cunoască: „Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, căruia I-a pus numele Iisus” (Matei 1:24-25).


Locul și timpul Nașterii.
Locul nașterii lui Iisus a fost în Betleemul Iudei, în zilele regelui Irod, când au venit Magii de la Răsărit, întrebând: „Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui” (Matei 2:1-2). Atunci regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul și a chemat la el pe arhierei și cărturari, întrebându-i: „Unde este să se nască Hristos? Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că așa este scris de proorocul: Și tu, Betleeme, .. nu ești niciodată cel mai mic…”(Matei 2:3-6). Iar locul la Betleem îl prezintă Scriptura, astfel: „Și a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut și L-a înfășat și L-a culcat în iesle, căci nu era loc pentru ei, în casa de oaspeți” (Luca 2:7).

Vremea istorică la Roma a fost în timpul Cezarului August (cf. Luca 2:1) la conducerea Imperiului Roman, care a dat porunca înscrierii populației. Acest adevăr îl prezintă doctorul și Evanghelistul Luca, după ce a cercetat cu de-amănuntul despre viața lui Iisus (cf. Fapte 1:1).
Iosif și cu Maria ajunseseră și ei la Betleem, ca să se înscrie după porunca Cezarului August de recensământ (cf. Luca 2:1), dar pe când ei au ajuns din Nazaretul Galileii (cf. Luca 2:4) la Betleem, din Provincia Iudea, s-au împlinit zilele ca Maria să nască pe Iisus (cf. Luca 2:6). Negăsindu-se pentru ei „loc la casa de oaspeți”, Fecioara Maria „A născut pe Fiul său Cel Unul-Născut și L-a înfășat și L-a culcat în iesle, căci nu era loc, pentru ei, în casa de oaspeți” (Luca 2:7).


Confirmarea Nașterii lui Iisus.
În apropierea staului de la Betleem unde s-a născut Hristos erau păstori pe câmp noaptea cu turmele, și venind îngerul Domnului la ei, le-a zis: „Nu vă temeți! .. Vă binevestesc bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi s-a născut astăzi Mântuitor, care este Hristos Domnul, Și acesta va fi semnul: Veți găsi un Prunc înfășat și culcat în iesle!”(Luca 2:8-12). După ce îngerul Domnului a plecat, ei au mers la Betleem și: „ Au aflat pe Maria și pe Iosif și pe Prunc, culcat în iesle, Și văzându-L au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil”(Luca 2:15-17)

Alături de păstori sunt Magii:
Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim” (Matei 2:1). Aflând Magii despre nașterea lui Iisus în Betleemul au mers după Steau de la Răsărit care i-a călăuzit, oprindu-se deasupra unde era Pruncul împreună cu Mama Lui, iar ei: „căzând la pământ, s-au închinat Pruncului și deschizând visteriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă“ (Matei 2:7-11) ca unui Împărat și Dumnezeu.

Oastea cerească
a confirmat evenimentul Nașterii lui Iisus, prin Mesajul divin și mult așteptat care la transmis omenirii lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2:13-14).

Așa a venit și s-a petrecut Evenimentul miraculos și istoric al Nașterii lui Hristos, cu 20 de secole în urmă, pentru ca „să caute și să mântuiască pe cel pierdut” (cf. Matei 18:11), și să răscumpere omenirea în Jertfa Sa (cf.1Ioan 4:10) de pe Golgota și să-i dăruiască învierea din moartea păcatelor, prin Învierea Sa cea de a treia zi (cf. 1Cor.15:4)


Unde se găsește omenirea în secolul 21 față de Nașterea lui Hristos
? Cu durere trebuie să spunem că omenirea se găsește la începul vremurilor Antihristului conform Scripturilor (1Ioan 2:18; 2:22-23; 1Ioan 4:2-3; 2Ioan 1:7-8), după ce 20 de secole, Marele Dumnezeu și Mântuitoru al nostru Hristos Iisus (cf. Tit 2:13), a revărsat peste generațiile popoarelor valuri și valuri de lumină prin care au prosperat, astăzi liderii lumii prin ideologiile și filosofiile rătăcitoare (cf. Colos. 2:8) caută să scoată Credința în Nașterea lui Hristos. Aceasta a adus tot felul de Crize în viața popoarelor. Dar fericit este acela care crede că Domnul Iisus Hristos „a venitcaute şi să mântuiască pe cel pierdut (Matei 18:11). Și fericită este comunitatea română care își construiește Biserică unde va putea cunoaște pe Dumnezeu și sărbătorii Nașterea și Învirea Domnului Hristos spre mărirea lui Dumnezeu și mântuirea sufletească. Să cântăm Colinda: „Astăzi S-a născut Hristos, Mesia chip luminos”. Nașterea lui Hristos să vă fie de folos. Amin. La Mulți și Binecuvântați Ani!