"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Sunt cel puţin cinci direcţii ale semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de direcţionare spre vremurile şi soroacele din urmă, spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl, direcţii captate în acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii Răsăritului).

Datorită spaţiului limitat, vă voi prezenta cele mai semnificative evenimente, pe scurt, al primelor patru luni ale anului 2014, care se încadrează în cele cinci categorii ale semnelor vremurilor din urmă. De fapt e prima dată în ultimii zece ani când într-o perioadă, relativ, scurtă, mai puţin de 4 luni pot prezenta informaţii ample despre vremurile din urmă, în toate cele cinci categorii. Să fie pentru că suntem într-un an care se termină cu 14 aşa cum declară analiştii? Primul război mondial s-a declanşat în anul 1914. Căderea Imperiului lui Napoleon a avut loc în 1814. Rusia cucereşte Suedia, Finlanda şi-şi extinde imperiul în ţările baltice, în 1714. Iată numai câteva date care ne arată că, în anii cifrei 14 s-au întâmplat evenimente ce au schimbat cursul istoriei.

 

SEMINŢIILE LUI ISRAEL

Ioan în Apocalipsa înregistrează de trei ori, în vremurile din urmă prezenţa în Israel a unui număr de 144,000 cu specificaţie clară ca fiind parte din douăsprezece seminţii ale lui Israel: Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel. (Apocalipsa 7.4); Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. (Apocalipsa 14:1); Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.( Apocalipsa 14:3)


Am tratat de mai multe ori acest subiect şi scriam în 2013: Israel îşi aşteaptă fiii împrăştiaţi să se întoarcă acasă. Până în anul 2013, au publicat procesul de întoarcerea 3 seminţii: Iuda, Levi şi Manase.

Am scris în detaliu despre întoarcerea seminţiei lui Manase din partea de nord-est a Indiei şi din Burma. Încă sunt mii de descendenţi evrei în India, Astfel în partea de sud a Indiei s-a găsit seminţia Zabulon, care în mare parte s-au întors deja în Israel. Găsirea seminţiei Dan, în Etiopia, ne determină la a privi atent ce se întâmplă, pentru că seminţia Dan nu este în rândul seminţiilor prezentate de Ioan în Apocalipsa 7.


EREZII


Aşa cum am mai scris Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX) defineşte cuvântul erezie ca fiind o abatere de la doctrina religioasă, o rătăcire.

Ca semn ale vremurilor din urmă erezia este orice abatere de la doctrina Scripturii. Apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei de apariţia ereziilor în vremurile din urmă scriindu-i: va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. (2 Timotei 4:3,4).

Aşa cum ştiţi, în ediţiile ultimelor luni am tratat perioade în istoria lumii când în mod cu totul special Domnul Dumnezeu s-a revelat lumii ascultând rugăciunile poporului Său şi oferind ocazia străinilor să găsească calea de apropiere de El. Suntem chiar în perioada Bisericii când Domnul Dumnezeu este prezent în omenire prin Biserica Sa, care este sarea pământului şi lumina lumii. E perioada când, datorită Bisericii, care este formată din oameni într-o relaţie personală cu Christos Domnul, capul Bisericii, pământul încă există şi îşi mai dă roadele. Când Biserica va fi luată pământul va intra într-o perioadă de întuneric spiritual.

Trăim vremuri, când foarte uşor, omul, creat pentru o părtăşie personală cu Domnul Dumnezeu, se rătăceşte şi se complace a trăi departe de Dumnezeu. Scriu acest articol în Săptămâna Mare 2014, şi cea mai mare preocupare a oamenilor religioşi este pregătirea pentru Easter (nume care nu are nimic cu Scriptura), şi nu pentru a medita la suferinţele Domnului şi a celebra Învierea Glorioasă a Lui. Realitatea este că tot mai puţin este căutată şi promovată relaţia personală, directă a individului cu Creatorul, relaţie realizată prin jertfa Fiului şi mediată prin prezenţa Duhului Sfânt, prezent în credincios. Oamenii de astăzi caută mai puţin dezvoltarea unei relaţii mai aproape de Dumnezeu şi mai mult confort şi rezolvarea problemelor personale. O statistică recentă făcută de grupul Barna, la începutul lunii aprilie 2014, a publicat constatarea că în anul 2011, 64 la sută din cititorii frecvenţi ai Scripturii, intervievaţi au declarat că Scriptura i-a adus mai aproape de Dumnezeu, iar în anul 2014 numai 56 la sută. În schimb în 2011 cei intervievaţi în proporţie de 26 la sută au declarat că Scriptura le-a creat un confort mai bun şi le-a dat soluţii la probleme, în timp ce în 2014 proporţia este de 32 la sută. Interesează mai mult forma decât fondul, esenţa; chiar mai mult Scriptura decât Domnul Scripturii.


MUNTELE TEMPLULUI


Muntele Templului este muntele jertfelor. Este muntele Moria, unde Avraam evreul, a adus pe Isaac ca jertfă (Genesa 22). Este terenul cumpărat de David cu şase sute de sicli de aur (1 Cronici 21:25) pentru a construi Casa lui Dumnezeu, Templul din Ierusalim.

Pe Muntele Templului, pe o suprafaţă de 35 acri, în Oraşul Vechi din Ierusalim, a fost construit Primul Templu, în anul 956 î.Hr. de către regele Solomon . Acesta a fost distrus de babilonieni în 568 î.Hr., reconstruit de regele Persiei, şi consacrat ca al doilea Templu, în 515 î.Hr.. Apoi, a fost distrus de romani în anul 70 AD (Anul Domnului) , distrugere urmată de trimiterea evreilor în exil până în zilele noastre.

La începutul lui Aprilie 2014, primul ministru israelian, Benyamin Netnyahu, a acceptat primirea unei scrisori din partea rabinilor din organizaţia National Religious Camp, prin care se cere aprobarea construirii unei sinagogi pe Muntele Templului. ”Muntele Templului este un loc unic pentru rugăciune,” se spune în scrisoare, ”Ca şi prim ministru, îţi cerem ca să faci tot ce este posibil ca să construim un loc de rugăciune pentru evrei, pe Muntele Templului, într-o manieră paşnică ca să onoreze acest loc sfânt care ne aparţine”. Aşa cum se ştie, de dragul ajungerii la un acord de pace cu musulmanii, o asemenea scrisoare nici măcar nu a fost acceptată de cabinete ministeriale israeliene.

Vineri, 11 aprilie 2014, autorităţile israeliene, în mod oficial, au dezvăluit modelul celui de-al treilea Templu, în zona evreiască a oraşului vechi, lângă moscheea Al-Aqsa. Lângă macheta numită ”Templu” este şi o construcţie care poate acomoda sute de vizitatori. Când am vizitat Institutul Templului în iunie 2013, ghidul ne-a spus că atunci, când vom auzi veşti despre guvernul israelian că acceptă oficial şi acţionează în favoarea construirii Templului, vremea va fi foarte aproape de a se începe construirea Celui de-al Treilea Templu, indiferent de stadiul acţiunilor în favoarea păcii dintre palestinieni şi israelieni.

Trebuie să trimitem la tipar, publicaţia, luni 14 aprilie 2014, şi nu pot scrie ceva din evenimentele de săptămâna viitoare, când începe sărbătoarea Paştelor la evrei, şi ca în fiecare an, un grup de evrei naţionalişti planifică să practice, sacrificarea animalelor de Paşti. Anul acesta, însă, pentru prima dată, sunt planificate să se aducă jertfe rituale de miel pe Muntele Templului. Luni va avea loc întâlnirea de organizare, ca apoi joi să se poată aduce mielul de jertfă. ”Anul acesta nu vom sărbători Paştele acasă. Îl vom sărbători pe Muntele Templului” a declarat un reprezentant al grupului Hozrim El Ha-Har.


NENOROCIRI


Scriptura relatează nenorociri ale vremurilor din urmă: Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumă; vor fi arătări înspăimântătoare, şi semne mari în cer. (Luca 21:11); Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, ...( Luca 21:25); În zilele acelea... voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, ...( Ioel 2: 29-30; Faptele Apostolilor 2:19)

Dacă vă duceţi pe romaniantimes.com, stânga sus, la ”Cele mai citite pagini”, click pe ”Semne ale vremurilor din urmă” şi apoi pe linkul ”Nenorocirile din această secundă: http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php”, veţi realiza câte nenorociri se întâmplă, pe tot globul, în secunda respectivă. Se constată că pământul se mişcă într-o măsură fără precedent. În ultimele 24 ore, au avut loc peste 15 cutremure ale pământului cu magnitudine peste 4 grade. În perioada martie 12 – aprilie 12, 2014 au avut loc pe tot globul peste 1020 cutremure peste 4 grade. Toate canalele de ştiri care anunţă cutremure spun, pregătiţi-vă că vin altele şi mai mari, ca şi cel pe care-l anunţăm acum.

Pe lângă aceasta, încălzirea globală îşi face tot mai mult efectul pe pământ. Se estimează anii 2014 – 2015 să înregistreze cele mai mari temperaturi în istoria recordurilor.  Încălzirea globală a creat şi creează schimbări majore în dispariţie gheţarilor, viaţa animalelor şi a plantelor şi desigur procurarea hranei pentru populaţia lumii. Încălzirea globală îşi face efectul asupra anotimpurilor. Anul acesta iernile au făcut ravagii în locuri neaşteptate. Serviciul Naţional al Vremii, la 1 aprilie 2014, a declarat că în Chicago, spre exemplu, perioada decembrie 2013 – martie 2014 temperatura medie a fost 10 grade F sub nivelul îngheţului, record istoric doborând vechile recorduri al anilor 1903-1904, ori 1977-1978.

Un fenomen astronomic foarte rar întâlnit, va avea loc luni spre marţi (14/15 aprilie 2014). Va avea loc prima eclipsă de lună, când luna va fi roşie, fenomen numit luna sângerie. Este foarte rar întâlnit, pentru că acest fenomen are loc exact în perioada Paştelui evreiesc. Vor mai fi încă trei eclipse similare pe 8 octombrie 2014 şi 28 septembrie 2015, la sărbătoarea corturilor şi 4 aprilie 2015 la sărbătoarea Paştelui evreiesc. Pastorul american John Hagee referitor la aceste fenomene, numite tetradă, a spus: "De fiecare dată când acest lucru s-a întâmplat, aceasta a coincis cu o tragedie pentru poporul evreu, urmat de triumf", dând ca exemplu tetrada care a avut loc in timpul războiului de şase zile dintre Israel si Egipt, Iordania si Siria.


ESTICII (ÎMPĂRAŢII RĂSĂRITULUI)


Luând ca referinţă, poziţia Israelului pe harta lumii, în partea de est putem spune că se conturează tot mai mult unitatea Împăraţilor Răsăritului, cu adânci semnificaţii escatologice. Apostolul Ioan prezintă în Apocalipsa începând din capitolul 15 cele din urmă şapte urgii ce vor fi vărsate pe pământ continuând în capitolul 16, după urgia a şasea, cu un amănunt: Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor, care au să vină din Răsărit. (Apocalipsa 16:12).

Pentru împlinirea unor proorocii escatologice există faze care, Dumnezeu îngăduie să fie pregătite din timp. Una din ele, care se părea de nerealizat în urmă cu 4-5 ani de zile este adunarea la un loc a Împăraţilor Răsăritului. În ultimul timp relaţia acestor Împăraţi ai Răsăritului s-a văzut tot mai strânsă şi la bine şi la rău. Foarte interesant este că relaţia acestor Împăraţi ai Răsăritului este intensificată nu în bunăstarea propriului popor ci în domeniul militar şi special nuclear, şi chiar desconsiderarea vieţii propriilor cetăţeni.

Uitaţi-vă la cele două ”mari puteri” China şi Rusia. Vineri, 28 martie 2014, ONU a votat împotriva referendumului din Crimeea şi acţiunii de ocupare în forţă a peninsulei. Votul a fost cu 100 ţări în favoarea Ucrainei, 11 voturi negative şi 58 abţineri printre care a fost şi China.

Criza din Răsărit redirecţionează politica petrolului, astfel că Rusia fiind refuzată de Europa şi depinzând de exportul de petrol se orientează spre China. La sfârşitul lunii martie 2014 China a fost de acord să cumpere, de la ruşi, petrol în valoare de peste de 350 miliarde de dolari începând din acest şi va continua şi în viitor.

Marţi, 1 Aprilie 2014, NATO a făcut public că suspendă orice cooperare civilă şi militară cu Rusia, în contextul crizei din Ucraina.
"Am decis să suspendăm toate formele de cooperare practică, civilă şi militară dintre NATO şi Rusia. Dialogul nostru politic în Consiliul NATO-Rusia poate continua, în condiţii de necesitate, de la nivel de ambasadă în sus, pentru a ne permite să schimbăm puncte de vedere, în primul rând pe tema crizei", se arată într-un mesaj al organizaţiei NATO, citat chiar de Russia Today.

Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o Domnul Isus (Marcu 13:36).