"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Sunt peste 15 ani de când, la această rubrică, în lumina Sfintelor Scripturi am mărturisit că schimbările climatice din zilele noastre, încălzirea globală mult discutată, sunt perturbările din soare, lună, stele și atmosferă nefiind cauzate în principal de activitățile omului. Am scris despre schimbările climatice privite sub aspect științific, politic, social, economic și religios.


Științific, cercetările mai adânci scot la iveală că încălzirea globală este determinată de fenomenele ce se petrec în soare, pe de o parte și accentuarea fenomenului de fierbere a pământului, realități pe care trebuie să la privim mai atent din punct de vedere escatologic. Sâmbătă, 20 august 2022, am primit un material proaspăt, numit „World Climate Declaration”, pe care vi-l prezint în această ediție. Deși nu este elaborat de cercetători ai Scripturilor scoate în evidență realitatea Scripturilor. Înainte de a ajunge la material, vreau să sumarizez câteva din mesajele scrise până acum.

Pe plan politic, preocuparea pentru schimbările climatice a devenit element de propagandă, afirmare, colectare de fonduri pentru proiecte care până la urmă devin neterminate. Ce este interesant e că deocamdată oamenii politici ai vremii de azi se arată convinși și încearcă să convingă și pe cei ce-i ascultă că schimbările de climă sunt consecința poluării activităților umane. Din banii colectați de la taxe, se cheltuie astfel sume enorme în cercetare și încercare a unor metode de reducere a poluării.
    
Pe plan social schimbările climatice au devenit o justificare a diferenței tot mai pronunțate între săraci și bogați.
    
Economic, în țările dezvoltate, schimbările climatice au devenit încă un parametru de a modifica rata taxelor pe venit. În țările medii și mai puțin dezvoltate, schimbările climatice, au devenit unul din argumentele lipsei financiare.    
    
Grupări religioase, care s-au politizat, ca în vremea pandemiei de covid, și să fie corect din punct de vedere politic, referitor la schimbările climatice, vin cu argumentele grijii ce trebuie s-o avem de pământul pe care ne-a așezat Creatorul. Grija față de pământul pe care ne-a așezat Creatorul desigur că este o poruncă primită de la El și trebuie să o împlinim. Prea puțin sunt dezbătute, însă, probleme ca: îmbătrânirea pământului, poluarea apei, poluarea aerului, degradarea solului, etc.   
    
Din punctul de vedere al Scripturii trebuie să recunoaștem că  Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor, și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri, și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. (Neem.9:6); Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc! (Psalm 24:1). Pământul Domnului Dumnezeu a fost făcut și nu e veșnic, ci va avea un sfârșit. A început să se degradeze în urmă cu ceva peste 6 mii de ani, o dată cu intrarea păcatului în lume. Fenomenul de îmbătrânire al pământului îl simțim și în schimbările climatice.
    
Trebuie să recunoaștem că Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. (Ps.115:3)
Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. (Ps.135:6.7). Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului, și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: “Ce faci?” (Dan.4:35).
    
Scriptura relatează nenorociri ale vremurilor din urmă: Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumă; vor fi arătări înspăimântătoare, și semne mari în cer. (Luca 21:11); Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, ...( Luca 21:25); În zilele acelea... voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, ...( Ioel 2: 29-30; Faptele apostolilor 2:19)

World Climate Declaration
    
Declarația este promovată de Grupul CLINTEL, care intenționează să ofere guvernelor și companiilor din întreaga lume sfaturi „solicitate și nesolicitate” privind schimbările climatice și tranziția energetică. Climate Intelligence (CLINTEL) este o fundație independentă care activează în domeniile schimbărilor climatice și politicii climatice. CLINTEL a fost fondată în 2019 de profesorul emerit de geofizică Guus Berkhout și jurnalistul științific Marcel Crok.

Știința climatică ar trebui să fie mai puțin politică, în timp ce politicile climatice ar trebui să fie mai științifice. În special, oamenii de știință ar trebui să sublinieze că rezultatele lor de modelare nu sunt un rezultat magic: modelele computerizate sunt create de om. Ceea ce se publică depinde în totalitate de ceea ce teoreticienii și programatorii au introdus în computer: ipoteze, presupuneri, relații, parametrizări, constrângeri de stabilitate etc. Din păcate, în principal, în știința climatică dominantă, cea mai mare parte a acestor intrări este nedeclarată.
     
A crede rezultatul unui model climatic înseamnă a crede ceea ce au pus creatorii de modele. Tocmai aceasta este problema discuției de astăzi despre climă pentru care modelele climatice sunt esențiale. Știința climatică a degenerat într-o discuție bazată pe presupuneri, nu pe o știință autocritică solidă. Ar trebui să ne eliberăm de credința naivă în modelele climatice imature. În viitor, cercetarea climatică trebuie să acorde mult mai mult accent științei empirice.

Nu există o urgență climatică
O rețea globală de peste 1200 de oameni de știință și profesioniști a pregătit acest mesaj urgent. Clima ar trebui să fie mai puțin politică, în timp ce politicile climatice ar trebui să fie mai științifice. Oamenii de știință ar trebui să abordeze în mod deschis incertitudinile și exagerările în predicțiile lor privind încălzirea globală, în timp ce politicienii ar trebui să calculeze fără pasiune costurile reale, precum și beneficiile imaginate ale măsurilor lor politice.

Factorii naturali și antropici cauzează încălzirea globală
Arhiva geologică dezvăluie că clima Pământului a variat atâta timp cât a existat planeta, cu faze naturale reci și calde. Mica eră de gheață s-a încheiat chiar în 1850. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că acum trăim o perioadă de încălzire.

Încălzirea este mult mai lentă decât se prevedea
Lumea s-a încălzit semnificativ mai puțin decât a prezis IPCC pe baza forțelor antropice modelate. Diferența dintre lumea reală și lumea modelată ne spune că suntem departe de a înțelege schimbările climatice.

Politica climatică se bazează pe modele inadecvate
Modelele climatice au multe deficiențe și nu sunt nici pe departe plauzibile ca instrumente politice globale. Ele exploatează efectul gazelor cu efect de seră, cum ar fi bioxidul de carbon (CO2). În plus, ei ignoră faptul că îmbogățirea atmosferei cu CO2 este benefică.

Bioxidul de Carbon este hrana vegetală, baza întregii vieți de pe Pământ
CO2 nu este un poluant. Este esențial pentru toată viața de pe Pământ. Fotosinteza este o binecuvântare. Mai mult CO2 este benefic pentru natură, ecologizează Pământul: CO2 suplimentar în aer a promovat creșterea biomasei vegetale la nivel mondial. Este bun și pentru agricultură, crescând randamentele culturilor la nivel mondial.

Nu încălzirea globală a dus la creșterea dezastrelor naturale
Nu există dovezi statistice că încălzirea globală intensifică uraganele, inundațiile, secetele și asemenea dezastre naturale sau le face mai frecvente. Cu toate acestea, există dovezi ample că măsurile de reducere a CO2 sunt la fel de dăunătoare, pe atât de costisitoare.

Politica climatică trebuie să respecte realitățile științifice și economice
Nu există o urgență climatică. Prin urmare, nu există niciun motiv de panică și alarmă. Ne opunem ferm politicii dăunătoare și nerealiste de CO2 net zero propusă pentru 2050. Dacă apar abordări mai bune și cu siguranță vor apărea, avem timp suficient să reflectăm și să ne readaptăm. Scopul politicii globale ar trebui să fie „prosperitatea pentru toți” prin furnizarea de energie fiabilă și accesibilă în orice moment. Într-o societate prosperă, bărbații și femeile sunt bine educați, natalitatea este scăzută și oamenilor le pasă de mediul lor.

Epilog

Declarația Mondială a Climei (WCD) a reunit o mare varietate de oameni de știință competenți din întreaga lume, dar nu numărul de experți contează, ci calitatea argumentelor. Cunoștințele considerabile și experiența acestui grup sunt indispensabile pentru a ajunge la o viziune echilibrată, nepasională și competentă asupra schimbărilor climatice.

De acum înainte, grupul va funcționa ca și „Grupul Global de Informații Climatice”. Grupul CLINTEL va oferi guvernelor și companiilor din întreaga lume consiliere solicitată și nesolicitată privind schimbările climatice și tranziția energetică.
Pentru detalii puteți accesa: https://clintel.org/world-climate-declaration/