"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Rămân la afirmația scrisă în ediția din iunie 2013, și voi reveni asupra acestui subiect: ”Sunt șapte perioade când pământenii și în particular Israelul au experimentat și vor experimenta într-un mod cu totul, totul special binecuvântările lui Dumnezeu. In fiecare din aceste perioade trebuie să admitem conecția Templului. Templul lui Dumnezeu a fost și este simbolul prezenței lui Dumnezeu. Vom începe cu Primul Templu construit pe Muntele Moria.” Fiind presat de prea mulți ca să scriu impresiile din Israel, și având un loc limitat, în această ediție voi împărtăși impresii de călătorie din Israel, fiind acolo în perioada 12 iunie - 19 iunie 2013.

Călătoria în Israel a început în Tel-Aviv (Colina Primăverii), oraș fondat în 1909, lângă portul Jafa (2 Cronici 2:16, Iona 2:3), astăzi centrul economic al Israelului cu peste 1 milion de locuitori.

 

A doua zi, conducând o mașină cu schimbător de viteză, (reamintirea anilor dinainte de 90), închiriată de la Hertz, (7 zile incluzând asigurare totală, $236. Pentru două familii, fără ghid cu plecare din Budapesta ne-a costat $2000 de familie, inclusiv drumul dus-întors la Budapesta) am luat-o spre nord și ne-am oprit la Cesarea, de unde Pilat din Pont a condus Iudeea. Am vizitat mai întâi excavațiile care au scos la iveală suprafața unui mare amfiteatru chiar pe malul Mării Mediteraneene. Vizitând ruinele cetății am fost impresionați de complexitatea unei cetăți antice, de la terenuri sportive și de întreceri la interioarele camerelor. Diaconul Filip a păstorit aici o biserică (Fapte 8:40 Filip…s-a dus pana la Cezareea Si propovaduia Evanghelia), Petru l-a vizitat pe Corneliu în această cetate (Fapte 10), Petru a fost închis tot aici (Fapte 26).

Am fost foarte plăcut impresionat, peste tot unde am fost să văd versete ale Scripturii, scrise, pictate, gravate, expuse pentru ca orice vizitator din lume să aibă șansa de a fi atins de Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă unii comentează, că este făcută cu scop turistic, scop de profit, ”fie de ochii lumii, fie din toată inima, Christos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura” (Filipeni 1:18)


DE LA CARMEL LA MAREA GALILEII

Am trecut pe lângă Haifa și ne-am oprit pe Muntele Carmel. Am fost impresionat vazând o parte din altarul, care se spune, că este original de pe vremea profetului Ilie, unde a omorât proorocii lui Baal.

Două zile am stat în Tiberias, la marginea lacului Galileii. De aici am vizitat Muntele Fericirilor, Capernaum, Cana și Nazaret.

Pe Muntele Fericirilor multitudinea bisericilor și mănăstirilor creează prea multă confuzie despre locul unde Domnnul a predicat.

Cetatea Capernaum (Capharnaum) considerată ”orașul de reședință” al Domnului Isus conține ruinele unei sinagogi care printre alte imagini se poate vedea un exemplar deosebit al candelabrului cu șapte brațe, Menora. La intrarea în cetate pe un frontispiciu sunt citate versetele Matei 4:13, Matei 9:1 A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, pentru Capernaum – orașul lui Isus; Marcu 1:29 După ce a ieşit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov şi Ioan în casa lui Simon şi a lui Andrei. pentru Casa lui Petru și Ioan 6:48, 6.59 pentru Sinagogă. La Capernaum se află casa lui Petru. Se spune că unul din pereții din interior sunt originali.

Unul din cele mai strălucite monumente ale Nazaretului este Bazilica Buneivestiri, o biserică menită să amintească că arhanghelul Gabriel i s-a arătat Fecioarei Maria și a vestit nașterea lui Mesia (Luca 1). Biserica a fost construită în 1968 și cuprinde în interior opere de artă înfățișând ”Madona cu Copilul”. Pe una din panouri sunt cuvintele: ”Și Cuvântul s-a făcut Trup”. Istoricii spun că în una din grotele din împrejurimi este locul Anunțului, care a fost folosită în primele două secole ca și loc de închinare, la ”Casa Fecioarei Maria”. Numeroase inscripții de pe pereți, cu numele Maria au determinat creștini din primele veacuri să dea o importanță deosebită acestor locuri. În 427 AD, a fost construită prima biserică bizantină. În secolul al XII-lea, cruciații au construit o altă biserică pe ruinele primei. Biserica actuală a fost sfințită în 1969, și construită pe ruinele primelor clădiri. Multe țări, printre care și România, și-au expus într-un coridor mare, pe pereți, icoane. În apropiere se află Biserica Sfântului Iosif.

Am trecut prin Cana unde am vizitat Biserica Nunții, locul unde se presupune că Domnul Isus a făcut prima minune. Pe un perete este gravat Ioan 2:11 ”Acesta, primul dintre semnele lui Isus, pe care l-a făcut în Cana din Galileea. El și-a arătat slava Sa,și ucenicii Lui au crezut în El”.

DE LA TIBERIAS, PE MALUL IORDANULUI, LA IERUSALIM

A patra zi am luat-o spre Ierusalim, oprindu-ne la locul unde se presupune că a fost botezat Domnul Isus. Trebuie să fii foarte atent, că din nord la sud nu e semn de direcționare, dar imediat ce se arată pe dreapta, semnul spre Ierihon, primul pe stânga este Quaser El-Yahud (Baptismal Site) Am intrat în apele Iordanului, care par murdare, dar când am ieșit afară, se părea că am intrat într-o apă curată, neavând nici o murdărie de nămol pe noi și pe haine. Mi-am amintit de cuvintele lui Naaman, referitor la apele tulburi ale Iordanului ”Nu sunt oare râurile Dmascului, Abana și Parpar mai bune decât apele lui Israel?” (2 Regi 5:12).

Ne-am oprit un pic la Marea Moartă.

Pe la ora trei, sâmbăta am ajuns la poalele muntele Măslinilor, în fostul Getzimani, unde am dormit 4 nopți, amindu-ne de cuvintele Scripturii: ”noaptea se ducea de o petrecea în muntele, care se cheamă muntele Măslinilor”. (Luca 21:37)

De la hotelul Comodore, pe jos, am urcat Muntele Măslinilor și am coborât spre Grădina Getzimani. La o cotitură este o tablă cu inscripția: Muntele Măslinilor = Capela Inălțării, presupunându-se că de aici s-a înălțat Domnul Isus la cer. Drumul este și se spune că se păstrează de pe vremea Domnului Isus, la nord de cimiterelor evrieiești. Astăzi, în aceste cimitire, considerate cele mai vechi cimitire din lume, un loc de mormânt costă 15 mii la 20 mii dolari americani creindu-se mitul că, la venirea lui Mesia cei de-aici vor învia primii. La sudul mormintelor de azi sunt morminte care sunt vechi de peste 4000 de ani. Un loc remarcat îl au mormintele profeților.

Coborând Muntele Măslinilor printre vechii măslini și smochini, desigur că ne-am adus aminte de blestemul pomului de smochin (Matei 21:18, Marcu 11:13). Înainte de a intra în Grădină este un loc unde se presupune că Domnul Isus a plâns pentru cetate. E un loc de unde se vede foarte bine cetatea Ierusalimului. Este prezentă o inscripție cu versetul Luca Luca 19:41. Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea

Am intrat în Grădina Getzimani, locul unde Domnul Isus s-a rugat, locul unde a fost vândut (Matei 24:3-26:2). Sunt gravate pe piatră Matei 26:39. Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” Aici se pare că a avut loc și întâlnirea cu Nicodim, pe o mare pictură sunt scrise versetele din Ioan 3:1-21.

Via Dolorosa din Getzimani prin Poarta Leilor, se continuă în cetate și este marcată de 14 puncte semnificative din Drumul Crucii. Stațiile de pe "Drumul Crucii" nouă, sunt pe parcursul traseului, începând de la "Poarta Leilor", şi cinci, în complexul "Biseicii a Sfântului Mormânt": Condamnarea la moarte / Punerea Crucii pe umerii Domnului in curtea Pretoriului / Prima cadere a Mantuitorului sub povara Crucii / Intalnirea lui Isus cu mama Sa / Intalnirea cu Simon din Cirena / Intalnirea lui Isus cu Veronica / A doua cadere la pamant a Mantuitorului / Intalnirea lui Isus cu femeile care Il plangeau / Cea de a treia cadere a Domnului sub povara Crucii / Dezbracarea Domnului de hainele Sale pe Golgota / Rastignirea pe Cruce / Moartea Domnului pe Cruce / Pogorarea Domnului de pe Cruce si ungerea cu miresme / Punerea Domnului in Mormant si Invierea.

Majoritatea staţiilor sunt marcate prin bisericuţe şi capele, reprezentând diferitele evenimente care i s-au întâmplat Domnului Isus, în timp ce-și ducea crucea pentru noi. Unele evenimente sunt tradiţii, care au fost formulate mai târziu, prin secolul al XIII-lea, nefiind menţionate în Noul Testament. Tradiţia, care este practicată în prezent, a fost adoptată în secolul XX.

Deși mulți consideră locul Crucificării și locul mormântului în cetate, personal, sunt de acord cu teoria generalului britanic Charles Gordon, care, înafară din cetate, lângă drumul Ierihonului și Dmascului, a văzut un pisc stâncos care se aseamănă cu fața unui cap de om. Țeasta marchează ochii, nasul și gura de om, numit Locul Căpățânii. (Ioan 19:17). Lângă acest loc, britanicii au cumpărat o grădină, Grădina Mormântului, în care este un mormânt similar cu cele din secolul I. Asociația Grădina Mormântului, din Marea Britanie are în control această grădină și azi. Este un loc superb, care te pătrunde adânc la vizitarea locului, meditând la cele văzute și transpuse în timp.

De aici intrând în cetate prin Poarta Jafa, în cartierul creștin, este recomandabil a face un tur gratis al cetății, pe jos timp de două ore să fii familiarizat cu locurile pe care vrei să le explorezi.

MUNTELE TEMPLULUI

Desigur că am petrecut timp pe Muntele Templului. Nu a fost cât aș fi dorit, dar iată aici câteva puncte importante.

Am stat ore întregi la Zidul Plângerii, Zidul Vestic.

La intrarea, pe Muntelui Templului sunt scrise următoarele: ”Prezența Divină nu se mută niciodată de la Zidul de Vest. Tradiția evreiască învață că Muntele Templului este punctul central al Creației. In centrul muntelui stă „Piatra de Fundație” a lumii. Aici Adam a venit in ființă. Aici Avraam, Isaac si Iacov l-au slujit pe Dumnezeu. Primul și al doilea Templu au fost construite pe acest munte. Chivotul Legământului a fost așezat pe însăși Piatra de Fundație. Ierusalimul a fost ales de Dumnezeu ca și loc de Închinare. David a planificat să construiască templul, și Solomon, fiul lui, a construit Primul Templu aici, acum 3000 de ani. A fost distrus de Nebucadnețar al Babilonului. Al doilea Templu a fost reconstruit pe ruinele lui șaptezeci de ani mai târziu. A fost ras de legiunile romane acum peste 1900 ani. Prezentul Zid Vestic din spatele tău este o rămășiță a pereților vestici ai Muntelui Templului. Evreii s-au rugat la umbra lui sute de ani exprimând credința lor de reconstruire a templului. Muntele Templului continuă să fie centrul rugăciunilor pentru evreii din lumea întreagă. Casa Mea este o Casă de Rugăciune pentru toate Popoarele. (Isaia 56:7)” (Voi reveni)

Ce vă zic vouă, zic tuturor: VEGHEAŢI ! a spus Domnul Isus prin Marcu 13:37.