"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 

În perioada 23 – 30 aprilie 2012, pastorul Florea Daniel-Cristian-Lugojel, ex preot ortodox, a fost în zona Portland, unde a vizitat familii americane și române, biserici americane și române. I s-a luat un interviu la postul de radio local, KPDQ, la Georgene Rice show, interviu difuzat joi, 3 mai 2012, ora 5 PM. A avut amabilitatea să dea un interviu și redacției ziarului Romanian Times pe care vi-l prezentăm mai jos:

1. RT. Am înteles că ați fost preot ortodox. Câți ani ați slujit în Biserica Ortodoxă Română?

Cristi Florea: Am slujit ca preot timp de 5 ani în parohiile: Geogel din jud. Alba și Sasca-Montana cu filia Sasca-Romana în județul Caraș Severin.

 2. RT: Ce răspuns scurt aveți la întrebarea: Care este doctrina mântuirii în biserica ortodoxă?

Cristi Florea: Doctrina mântuirii în B.O.R. este centrată pe meritele bisericii iar nu pe ale lui Hristos. Nicicând B.O.R. nu vorbește despre mântuirea pe care o dă Dumnezeu prin credința în Isus Hristos, așa cum vorbeste Apostolul Pavel in epistolele sale (Romani, Corinteni, Filipeni).


3. RT: Când L-ați primit pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor?

Cristi Florea: În anul 2003, apucându-mă să studiez serios Scripturile am descoperit în ele că întreaga lucrare a lui Dumnezeu față de om, este centrată nu în ce face biserica, ci în ceea ce a făcut și face Domnul Isus Hristos. Când am descoperit că Isus este legătura mea cu Tatăl, că în Isus am pacea cu Dumnezu, că prin El am iertarea păcatelor, că El este capul Bisericii, că în El avem neprihănirea, că El este Samariteanul milostiv care ne-a trimis puterea Duhului Său ca să ieșim din mocirla păcatelor de fiecare zi, că prin El avem părtășie cu Dumnezeu și unii cu alții, că El este Marele Preot care mijlocește pentru noi , și că acest Domn Isus Hristos este un Preot milos care s-a adus pe Sine jertfă o dată pentru totdeauna, că Isus este Mirele Bisericii, că El este Regele universului și că doar pe cine ascultă de glasul Lui va veni să-l ia pe norii cerului, atunci am început să le predic aceste adevăruri enoriașilor mei, după care Episcopul Laurentiu Streza de la Caransebeș mi-a zis că nu se poate să rămân preot doar cu Scriptura fără ,,sfintele tradiții” iar eu răspunzând că vreau să rămân doar cu Scriptura, atunci am fost excomunicat, depus din treapta preoției si anatemizat, adică sufletul meu de viu să meargă în iad cu dracii. Dacă trăiam în secolele trecute mai mult ca sigur că aș fi fost ars pe rug pentru credința mea, așa cum au fost mulți preoți omorâți prin spânzurare, înnecare, ardere pe rug în toată Europa.

4. RT: Ce ne puteți spune de relația personală cu Hristos Domnul înainte și după?

Cristi Florea: Inainte îl slujeam, mă închinam, îl lăudam pe un Dumnezeu necunoscut, care tot timpul sta în spatele ,,tainelor bisericii” adică îl iubeam pe un Dumnezeu ascuns, nepătruns...și astăzi îl laud, îi cânt, mă rog unui Dumnezeu pe care-l cunosc foarte bine, revelat fiind în fața ochilor sufletului meu prin persoana care-l cunoaște cu adevărat și anume Isus Hristos. Azi am o relație personală cu un Dumnezeu cunoscut, descoperit.

5. RT: Ce planuri de slujire aveți pentru viitor?

Cristi Florea: Reforma începută în Apus de către preotul John Wycliffe din Anglia și continuată de preoții Jan Hus în Cehia, pr. Savonarola în Italia, Balthasar Hubmaier în Austria, Jean Calvin în Franța, Martin Luther în Germania, Iosif Trifa, Dumitru Cornilescu și Teodor Popescu în Romania să o duc mai departe, bineînțeles în aspectele ei pozitive, încât și România să aibă parte de o reformă spirituală și morală având ca fundament Biblia.

6. RT: Ce mesaj aveți pentru cititorii ziarului Romanian Times?

Cristi Florea: Dacă sunteți ortodocși, romano-catolici, greco-catolici, baptiști, penticostali, adventiști, creștini după Evanghelie ori liber cugetători cercetați Scripturile fiindcă în ele aflați viața veșnică. Alungați întunericul spiritual, ipocrizia morală din viața dumneavoastră și apropiați-vă tare de Dumnezeu. Doar așa în simțămintele dumneavoastră spirituale veți gusta încă de aici din bucuriile raiului care va să vină. ***