"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

8705 E.Burnside St., Portland,OR 97216

 

Vă prezentăm Biserica noastră, pentru toți cei interesați. A fost întemeiată în ianuarie, 2012 și este alcătuită din aproximativ 40 de membri.

Nu aparține nici unei denominații, ci este o Biserică independentă, creștină evanghelică.

Avem în centrul credinței noastre pe Dumnezeu ca o triunitate de Persoane, așa cum ni L-a făcut cunoscut Domnul Isus, în special în Evanghelia după Ioan. Relațiile dintre cele trei Persoane din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt se bazează pe bunătate, adevăr, dragoste, smerenie și altruism. Noi suntem chemați la părtășie cu aceste trei Persoane, cu scopul de a deveni și noi capabili de trăire în relații trinitariene.

Credem în unirea reală, obiectivă, vie cu Domnul Isus Cristos, în așa fel încât noi suntem în Cristos și Cristos trăiește în noi.

Credem că Duhul Sfânt locuiește în noi, cu scopul de a produce în noi roada Duhului (Galateni 5:22-23), care este chipul lui Cristos în noi. Credem că darurile Duhului Sfânt, așa cum sunt prezentate în 1 Corinteni 12, sunt active și astăzi și că Duhul sfânt le dă cui voiește El, în folosul altora, pentru zidirea Bisericii și pentru răspândireea Evagheliei Împărățiai lui Dumnezeu.

Credem că Împărăția lui Dumenzeu, pe care a adus-o aici pe pământ Domnul Isus (Matei 12:28;Luca 16:16) se extinde în continuare, până va cuprinde toate națiunile (Matei 24:14).

Credem că definiția Împărăției lui Dumnezeu ne-a dat-o Domnul Isus când ne-a învățat să ne rugăm să vină Împărăția lui Dumnezeu, adică să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ cum se face în ceruri (Matei 6:10). Voia lui Dumnezeu ne este descrisă în amănunțime în predica de pe munte (Matei 5-7) și de pe câmpie (Luca 6:20-49).

Credem că Dumnezeu ne cere să fim sfinți cum este El sfânt și că Domnul Isus ne învață să fim desăvârșiți cum Tatăl nostru este desăvârșit. Lucrurile acestea sunt cu neputință la om, dar toate sunt cu putință la Dumnezeu și știm că ceea ce Dumnezeu poruncește, El face posibil să se împlinească prin puterea Duhului Sfânt și prin unirea cu Cristos.

Credem că Evanghelia ne este dată nu numai pentru mântuirea individului pentru a merge în cer, ci și pentru transformarea caracterului și comportamentului aici și acum și pentru transformarea societății. Domnul Isus ne-a poruncit să evanghelizăm națiunile, și aceasta înseamnă să le învățăm să trăiască după învățăturile Lui (Matei 28:18-20).

Biserica este chemată să echipeze pe membrii ei să fie agenți ai Evangheliei Împărăției, pentru mântuirea și transformarea oamenilor și a națiunilor.

Domnul Isus Cristos a venit pe pământ să numicească lucrările Diavolului (1 Ioan 3:8). Pentru aceasta, El făcea trei lucruri: Predica Evanghelia Împărățiai lui Dumnezeu, vindeca bolnavii și elibera oamenii de duhurile rele. El a dat ucenicilor porunca, autoritatea și puterea să facă tot ce a făcut și El. Trimiterea aceasta este valabilă și astăzi: ”Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi” (Ioan 20:21).

Pe baza învățăturii Domnului Isus din Marcu 16:15-20, întotdeauna după predicarea Evangheliei ne rugăm pentru cei bolnavi și așteptăm să se împlinească ce spune Cuvântul: ”Domnul lucra împreună cu ei și întărea Cuvântul prin semnele care-L însoțeau” (Marcu 16:20).

Vă invităm pe toți să veniți la adunările noastre, care se țin în clădirea Bisericii Holy Cross Lutheran Church, 8705 E. Burnside St. (colț cu strada 87).

Avem slujbe Vinerea seara la orele 19 și Duminica seara la orele 17.

Cuvintele Psalmului 115:15 – ”Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul!”


Pastor Dr. Iosif Țon