"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Editura Integral a editat recent o nouă carte de poezie a scriitoarei Angela FURTUNĂ, membră a Uniunii Scriitorilor din România, multiplu premiată în ţară şi străinătate. Coperta cărţii este realizată de ilustrul artist român Devis GREBU.

Moto-ul cărţii: « celor ce trăiesc în durere cu iubire, mântuindu-se » (Angela Furtună)

Astfel, cartea Primul meu kaddish – Texte salvate din exod vede lumina tiparului la aceeaşi editură la care, cu şase ani în urmă, apăruse şi volumul Pelerinul din Aqualung, care i-a adus scriitoarei sucevene Premiul Special “Mihai Ursachi” în anul 2009 din partea Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi.

 

Volumul poate fi comandat la Editura Integral http://eintegral.ro/primul-meu-kaddish

 

 

Lansarea bucureşteană a cărţii va avea loc la prestigiosul Salon Internaţional de Carte BOOKFEST ce va avea loc în intervalul 1-5 iunie la Bucureşti. Alte lansări vor face parte din turneul de lansare a cărţii, în următoarele luni, din care nu vor lipsi Suceava, Iaşi, Botoşani, Cluj, Timişoara, Arad, Braşov, Neamţ, Constanţa şi Oradea.

Înainte de Textele salvate din exod, Angela FURTUNĂ a tipărit volumul Post-hipnotice, prin care critica de specialitate româneascvă văzuse lansarea în literatura română a unei noi direcţii, post-hipnotismul (derivat din himerismul lui Vasile Baghiu şi delirionismul Ruxandrei Cesereanu), şi pentru care scriitoatea a fost apreciată de Uniunea Scriitorilor din România cu Premiul Special “Cezar Ivănescu” în 2014.

Marea critică din România a apreciat încă de la debut (care a avut loc în renumita revistă România literară, nr. 42, Poşta redacţiei , şi nr.46, Pagina Poemul cu scrisoare, din 1997, sub coordonarea şi îngrijirea regretatei poete Constanţei BUZEA şi a celebrului critic, actualemnte Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, domnul Nicolae MANOLESCU), excelenţa scrierii, inaugurările semantico-lingvistice, stilistica originală şi noutatea absolută a temelor abordate de scriitoare:

Gheorghe GRIGURCU, cel mai important critic literar de poezie română în viaţă: “Vedem în producţia pe deplin matură a Angelei Furtună una din creaţiile de seamă ale literaturii române de azi”.

Pavel ŞUŞARĂ, profesor universitar la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, critic de artă la România literară :“este una dintre cele mai spectaculoase şi profunde carţi apărute în ultima vreme la noi, o carte unică, un discurs poetic pe care eu îl visez de multă vreme”…

Devis GREBU, artist plastic, universitar şi prestigioasă personalitate internaţională,  renumită în România, Franţa, USA, Germania, Israel : “o carte care reconfirmă înalta apreciere pe care am dat-o mereu  forţei, creativitatăţii şi intelectului Angelei Furtună, care este şi o apărătoare redutabilă a unor principii civice exemplare”…

Tudorel URIAN, literat, scriitor, jurnalist cultural şi critic literar la România Literară: “este o carte de o bogăţie ideatică şi imagistică uluitoare; o carte care cuprinde existenţa însăşi”…

Felix NICOLAU, conferenţiar universitar Universitatea Hyperion, analist şi critic literar: “cu Post-hipnoticele Angelei Furtună, probabil că se lansează o nouă direcţie în literatura română: post-hipnotismul, care vine după alte experimente, precum himerismul sau delirionismul, şi e grefat pe un manifest ce incită la o lectură foarte complexă, făcută pe o interioritate profundă, în cadrul unui discurs poetic absolut diferit de tot ceea ce se scrie la noi la ora actuală, de ani buni”.

Un fragment semnat Angela FURTUNĂ, Primul meu kaddish – Texte salvate din exod, Editura Integral, Bucureşti, 152 p., Coperta Devis GREBU, 2016:

Lupul Alb

trebuie să înveţi să desluşeşti

sunetele moi ale sufletului

ce-şi face loc cum un firişor de apă

printre văile abandonate şi fântânile otrăvite

trebuie să înveţi să rămâi

singur şi plin de iubire

în aşteptarea marelui val

repetând la nesfârşit cuvintele secrete

ce te fac nemuritor

trebuie să vezi în orice apropiere

o privire ce încearcă să te deschidă

cu un cod,

iar în timp ce urmăreşti îngerul caligrafiind

să ştii că nu vei putea muri

decât atunci când vei fi fericit