"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Luna decembrie înseamnă pentru românii de pretutindeni un prilej sincer de introspecţie şi aducere-aminte. Libertăţile de care ne bucurăm astăzi le datorăm eroilor care, acum douăzeci şi cinci de ani, şi-au dat viaţa pentru idealurile democraţiei, a respectului drepturilor omului şi a demnităţii umane.


Violenţele din decembrie 1989 şi sacrificiile făcute atunci de români în numele unor principii nu trebuie să cadă în uitare! Trebuie să ne amintim zilnic că realizările de astăzi ale României şi ale noastre, ca popor, le datorăm celor care au făcut jertfa supremă acum douăzeci şi cinci de ani!Un pios omagiu tuturor celor care pentru visul libertăţii au plătit cu preţul vieţii în decembrie ‘89!