"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Prea Înalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregăteși căile Lui, și să dai poporului Său cunoștința mâtuirii, care stă în iertarea păcatelor lui...” Luca 1:76-77

INTRODUCERE
Personalitatea lui Ioan Botezătorul este bine cunoscută întregii creștinătăți. Numele și activitatea lui apar meționate de foarte multe ori pe paginile Noului Testament. Însuși Domnul Isus îl citează de multe ori, subliniind astfel importanța lucrării sale. Ioan Botezatorul, fără nici o reținere, a fost unul din cei mai importanți martori ai Domnului Isus, a fost înainte-mergătorul Său. Pe el l-a folosit Dumnezeu să administreze “botezul” Fiului Său, Isus Hristos.

A. NAȘTEREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL

a) Evenimente premergătoare nașterii lui Ioan Botezătorul

1. Profeții cu privire la persoana inainte-mergătoare a lui Mesia (V. 22),

Cu 700 ani înainte de a se fi născut Ioan Botezătorul, Isaia a profețit despre el (Isaia 40:3-5;Ioan 1:23).

Cu 400 de ani înainte de a se fi născut Ioan Botezătorul, Maleahi a profețit despre el (Mal 3:1, 4:5-6),

De aproape 400 de ani Dumnezeu încetase comunicarea cu poporul său evreu. Era tăcere de mormânt...

2. Părinții viitorului profet: ZAHARIA & ELISABETA.

Viitorii părinți erau evrei evlavioși și cu frica de Dumnezeu (V. 6).

Tatăl era binecunoscutul Preot Zaharia, din familia lui Levi, din ceata lui Ahia.

Mama sa se numea Elisabeta, descendentă din Aron și din Casa regală a lui David.

Nu aveau copii, Elisabeta fiind stearpă și erau înaintați în vârstă (V. 18).

3. Anunțarea nașterii lui Ioan, de către îngerul Gavril

În timp ce Zaharia tămâia în Templu din Ierusalim, îngerul Gavril apare într-un mod surprinzător, și “sparge tăcerea” anuntându-l pe acesta că rugăciunea i-a fost ascultată și că i se va naște un fiu.

Îngerul îi dă detalii lui Zaharia despre băiat și menirea acestuia în planul lui Dumnezeu de mântuire. Îi spune că acest copil va fi special dedicat Domnului din pântecele mamei sale...

4. Profeția îngerului Gavril despre Ioan (Luca 1):

El va fi numit “Ioan” (v. 13), va fi bucurie pentru părinții săi și pentru alții (v. 14), va fi mare în ochii lui Dumnezeu (v. 15), nu va bea băutură amețitoare (v. 15), va fi umplut cu Duhul Sfânt din pântecele maicii sale (v. 15), va întoarce poporul înapoi la Dumnezeu (v. 16), va umbla înaintea lui Mesia în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, să pregătească Domnului un popor bine pregătit pentru El (v17).

b) Nașterea lui Ioan a fost o minune, un dar la bătrânețe prin intervenție Dumnezeiască. La această vârstă înaintată și cu o soție stearpă, Zaharia nu se mai aștepta la vreun copil.

Vestea nașterii lui Ioan a venit cu “muțenie” pentru Zaharia la început, ca după nașterea copilului să înalțe o cântare de laudă către Dumnezeu.

Ioan Botezatorul s-a născut pe timpul lui Cezar August și a activat pe timpul lui Tiberiu Cezar, al lui Pilat din Pont și a regelui Irod Agripa (Luca 3: 1).

Ioan a fost născut cu 6 luni înaintea Domnului Isus (Luca 1:36, Ioan 8:58).

B. CHEMAREA LUI IOAN BOTEZĂTORUL

1. Originea chemării lui IoanCuvântul Domnului a vorbit lui Ioan fiul lui Zaharia în pustie” (Luca 3:2);I A venit un om trimes de Dumnezeu. Numele lui era Ioan” (Ioan 1: 6).

Din versetele citate mai sus, reiese clar că Ioan a avut chemarea direct de la Dumnezeu. Ioan a fost trimes de Dumnezeu cu o misiune unică, clară; aceea de a-L prezenta pe Fiul lui Dumnezeu evreilor. Pâna și fariseii (oponenți ai oricărei noutăți) au acceptat că Ioan a avut chemarea de la Dumnezeu. Într-o anumită situație, fariseii l-au întrebat pe Domnul Isus cu ce autoritate făcea anumite lucrări (ce îi deranjau). Domnul Isus le-a răspuns că le va spune dacă la rândul lor, ei îi vor răspunde la o întrebare. Și întrebarea a fost următoarea:”botezul lui Ioan de unde vine?” Cu toate că au răspuns ”nu știm” în discuția lor (dintre ei) au recunoscut că Botezul lui Ioan venea din cer de la Dumnezeu. Și referindu-se la Botezul lui Ioan, s-a referit de fapt la toată lucrarea lui, incluzând și chemarea lui.

2. Înțelegerea chemării sale. Ioan și-a înțeles chemarea sa foarte bine, și acest lucru îl vedem începând cu modul lui de a se prezenta:“Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie...pregătiți calea Domnului ” (Isaia 40:3). Ioan, niciodată nu și-a confundat chemarea sa cu a lui Mesia. S-a considerat doar un glas, un simplu glas…Și un glas nici măcar nu se poate vedea…Ioan s-a “văzut “ pe sine ca un …înainte mergător, ca un pregătitor de drum...înaintea lui Mesia. Ioan a știut cine este și nu a atentat să fie mai mult decât a fost.

Ioan a fost așa de sigur de chemarea lui încât nu s-a “pierdut” în fața delegației Sanhedrinului care a venit să-I “chestioneze” lucrarea. Lucrarea făcută de Ioan era ceva nou și atrăgea mulțimi de popor. Cei ce se considerau “păstrătorii’ vechii învățături au devenit imediat suspicioși la această nouă învățătură propovăduită și practicată de Ioan.

Ioan, într-adevăr a venit în Duhul și puterea lui Ilie, dar nu și în corpul lui Ilie. De asemenea, Ioan și-a înțeles rolul său ca fiind un rol de subordonat cuiva și anume lui Mesia-Isus Christos.

3. Validarea chemării sale. Validatea chemării sale a fost dată de :

Autoritatea mesajului Său. Mesajul său a fost adresat tuturor categoriilor sociale. De la cel mai simplu păstor sau plugar până la Regele Irod Agripa. Mesaje ce au determinat schimbare, dar care au deranjat până acolo că au provocat răzbunarea Izabelei.

Puterea mesajului a constat în declarea preexistenței lui Isus: (V. 15. 30) și în demascarea păcatului.

Prin faptul că a fost în stare să stea drept pentru ea (să o dovedească) și chiar să moară pentru chemarea lui.

C. LUCRAREA - MESAJUL LUI IOAN BOTEZĂTORUL

a) Mesaj de condamnare Securea a fost înfiptă la radăcina pomilor…” Mat. 3:10

“Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare” (Luca 3:7)

Securea înfiptă la rădăcina pomilor semnifică judecata, condamnarea. Ioan a condamnat pe liderii religioși care se bazau pe faptul că sunt fiii lui Avraam, dar nu făceau faptele lui Avraam. Aceștia își dădeau seama că nu e de glumit cu “mânia lui Dumnezeu’, așa că încercau să scape de ea, pe “această cale”, propovaduită de Ioan. Dar ei au înțeles această cale în mod greșit. Ioan trebuia să-i corecteze prin mustrare.

Era un mesaj de condamnare a păcatului în general, indiferent dacă era furt sau adulter.

b) Mesaj de corectare Căile strâmbe vor fi îndreptate..” Luca 3:5b

Căile lor erau “stricate”. Evreii s-au abătut prea mult de la Calea lui Dumnezeu. Și înainte de Mesia, Ioan a primit această misiune de la Dumnezeu, de a “îndrepta”, de a corecta “doctrinele”, învățaturile și practicile lor necorespunzătoare. Mesajul lui Ioan a fost și un mesaj de corectare.

Mulțimea care a fost confruntată cu Mesajul direct a lui Ioan a început să-l întrebe ce să facă, ca să corecteze starea de fapt în care trăiau. Și Ioan I-a sfătuit, în funcție de categoria lor socială și abaterile lor.

c) Mesaj de chemare

Ioan Botezatorul a avut nu numai un mesaj de condamnare și de corectare dar a avut și un mesaj de chemare la pocăință. Termenul în ebraică pentru pocăință este ”tashubah” care însemnează întoarcere cu 180 de grade. Mesajul lui Ioan spunea: ”Întoarceți-vă din căile voastre rele.., dovediți întoarcerea voastră reală, schimbarea vieții voastre prin fapte: “faceți deci fapte vrednice de pocăința voastră”.

Ioan le cerea o pocăință autentică, reală, nu una formală, ceremonială, care nu are nici o importanță în ochii lui Dumnezeu.

d) Mesaj de prezentare

Cel mai important Mesaj a lui Ioan a fost însă Mesajul de Prezentare a lui Mesia.Toate celelalte mesaje au avut un scop pregătitor pentru înțelegerea acestui Mesaj forte. Acest Mesaj a lui Ioan a fost constituit din trei secvențe, și anume:

1. Domnul Isus prezentat ca Lumina:

El a venit ca martor să mărturisească despre Lumina, pentru ca toți să creadă în El.” (Ioan 1:7)

2. Domnul Isus a fost prezentat ca Unul care are autoritate mai mare decât el (Ioan):

“..Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este Acela care vine după mine – și care este înaintea mea; eu nu sunt vrednic să-I desleg cureau încălțămintelor Lui.” Ioan 1:26-27

3. Domnul Isus prezentat ca fiind Mielul lui Dumnezeu.

“Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.” Ioan 1:29

Evreii erau familiarizați cu “mielul de jertfă.”. Întrebarea lui Isac, pusă tatălui său Avraam cu mii de ani în urmă “unde este mielul pentru jertă”?, își găsește răspuns acum: “Iată Mielul”. Ioan le spunea: ”Isus este Mielul” pe care îl așteptați. El va fi jertfa finală pentru păcatele voastre. Și nu numai ale voastre ci ale lumii întregi.”

“Mielul junghiat încă înainte de începerea lumii” este aici în mijlocul vostru. Voi nu-l cunoașteți, dar eu pentru asta am venit să botez ca să vi-L fac vouă cunoscut” (vroia să spună Ioan).

D. TRĂIREA - CARACTERUL LUI IOAN

Ioan Botezătorul este una din personalitățile cele mai “interesante” din Scripturi. El a trăit în pustie, popovaduia în pustia Iudeii și boteza poporul în Iordan (Luca 1:80).

a) A trăit foarte modest, chiar exagerat de modest.

A trăit din tinerețe în condițiile austere, dure ale pustiului. Se hrănea cu lăcuste și cu miere de albine sălbatice. Era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă și încins cu un brâu. Caracterul sau modest (umil) s-a putut vedea și în modul cum se prezenta pe sine, #1. nu sunt eu Christosul (v. 20), #2. nu sunt nici Ilie, (v. 21), nu sunt nici profetul (referire la Moise) (V. 21) și (Deutr. 18:15),...sunt doar glasul...

b) A fost fidel chemării lui de a-L prezenta pe Domnul Isus. De când și-a început lucrarea în pustia Iudeii, și până a fost decapitat de Irod, Ioan Botezătorul nu a făcut altceva decât a îndreptat privirile spre “Acela, care a fost Domnul Isus”. Nu eu, spunea Ioan, ci El (ISUS) este Acela de care trebuie să ascultați.

Declarația lui ca profet despre Domnul Isus “Trebuie ca El să crească iar eu să mă micșorez”( Ioan 3:30) ar trebui să fie un principiu de bază pentru orice serv al lui Dumnezeu.

Nu eu sunt acela pe care voi îl așteptați, ci El, Isus” spunea Ioan prin însăși viața sa. Nici nu ne puteam aștepta la o altă atitudine față de Domnul Isus din partea acestui mare om al lui Dumnezeu.

c) A fost un om al curajului. Avea un deosebit curaj în mărturia lui. În Evanghelia după Ioan, există un cuvânt care se repetă mereu despre Ioan Botezătorul și anume “martor”(V. 7-8, 15, 17). Ioan a fost un adevărat martor al lui Christos. Ioan a avut mesaj curajos atât către mulțimile ce veneau la el să-I boteze (Luca 3:7-14), cât și față de Irod și Irodiada sa (Marcu 6:17-19).

Sursa curajului său a constat în primul rând din faptul că el era convins că a fost trimis de Dumnezeu cu o misiune specială, în al doilea rând era plin de Duhul Sfint (v. 15) și în al treilea rând a trăit ceea ce a predicat.

E. CONCLUZIA:

Prin intermediul acestui studiu am putut să înțelegem faptul că pentru a-și aduce planul Său la îndeplinire, Dumnezeu face ca și o femeie stearpă și în vârstă să nască copil...

De asemenea, am putut înțelege felul în care a fost chemat Ioan Botezătorul și felul în care și-a îndeplinit cu maximă eficiență lucarea.

Pentru tot ce Ioan a făcut ca “înainte-mergător ”, el nu și-a luat niciodată nici un merit pentru el îsuși. El pentru această misiune s-a născut (mai exact a fost născut). Ioan și-a subordonat botezul său unui botez complet superior; unui botez spiritual cu “Duhul Sfânt și cu foc”, care urma să-l administreze Domnul Isus. Ioan nu și-a luat nici un credit din toate acestea. Mai mult ca atât, el și-a subordonat întreaga activitate Aceluia Care era mai Mare decât el, adică lui Mesia.

Nu a avut importață pentru Ioan ce spuneau oamenii despre el, cum îl considerau. Importanță are la urma urmei ce a mărturisit Domnului Isus despre el,

“Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul..” Matei 11:11

Prin intermediul acestui studiu biblic am putut să vedem căt de de minunat L-a prezentat Ioan Botezătorul lumii pe Domnul Isus. Se cere ca și noi să Să-L prezentăm pe Domnul atât prin Cuvânt cât și prin trai. Fie ca viața noastră să fie un deget arătător spre Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.

IOAN SINITEAN, CHICAGO, USA