"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

“Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:20)

care S-a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită,”( 1 Tim 2:6)


INTRODUCERE


Cu mult timp în urmă am citit despre un tânăr caruia îi plăceau maşinile sport. Aproape în fiecare zi mergea la magazinul de autoturisme din vecinătate să le admire. Bineînţeles că a mărturisit şi familiei pasiunea vieţii lui, şi anume de a poseda cândva o asemenea maşină. Se apropia timpul absolvirii facultăţii.

Tatăl lui a mers la magazinul de autoturisme (în secret), a plătit preţul, a rezolvat toate actele legale pentru o asemenea maşină şi a intrat în posesia cheii. În ziua graduării tatăl l-a invitat pe fiu în biroul său. Şi după ce l-a felicitat pentru rezultatele obţinute, i-a înmânat cadoul din partea lui: o biblie legata în piele cu numele său imprimat frumos pe ea. Baiatul care se aşteptase la cu totul altceva de la tatăl său, s-a supărat pe loc, a ieşit afără fără să se atinga de Biblie, şi-a luat câteva lucruri şi a plecat din casa tatălui. Anii au trecut fără să fi fost nici o comunicare între tatăl şi fiu. Într-o zi baiatul primeşte telegramă că tatăl a murit. A venit la înmormântare. După funeraliile de rigoare, fiul s-a dus în biroul tatălui său. Pe birou era o Biblie şi după ce s-a uitat bine a recunosct-o. Era Biblia pe care o refuzat-o de la tatăl lui. A deschis-o, şi în acel moment o cheie de maşină a căzut pe podea. În acelaşi loc din Biblie de unde căzuse cheie mai era o bucată de hârtie pe care era o ştampila: PAID in FULL- adică plătit în întregime.

 

 


Şuvoiuri de lacrimi au început să curgă din ochii băiatului. De-abia acum el a aflat că de fapt tatăl i-a făcut cadou maşina visului său, iar el a refuzat-o...Tatăl a cumpărat maşina în numele lui...El putea să aibă maşina din ziua graduării, putea să se bucure de împlinirea visului său din ziua în care s-a supărat fără motiv pe tatăl său...


Mult mai mult decât acest tată pământesc, a făcut pentru noi, copii Săi, Dumnezeu Tatăl ceresc, plătind cu preţul sângelui Fiului Său pentru răscumpărarea noastră: „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ…”


Termenul plătit în întregime este frecvent folosit în Scripturi. Este sinonim cu răscumpărarea care este una din temele centrale ale Scripturii.


DEFINIREA TERMENULUI DE RĂSCUMPĂRAREA


Cuvântul „răscumpărare” este un termen împrumutat din tranzacţii comerciale, folosit în piaţă de sclavi unde fiinţe umane erau oferite spre vânzare. Condamnaţi la o existenţă mizerabilă, aceşti sclavi erau neputincioşi să scape. Singura lor speranţă era răscumpărarea. Scriptura foloseşte acest termen aplicat la sclavie, pentru a ilustra condiţia noastră umană. Fără intervenţia lui Dumnezeu, suntem cu toţii fără speranţă, înrobiţi de sine şi păcat. Înrobiţi de păcat şi de vinovăţie, nu putem să ne eliberăm singuri. Domnul Isus a spus


"...oricine trăieşte în păcăt este rob al păcatului…" (Ioan 8:34), iar în Evrei 9:22 aflăm că "fără vărsare de sânge nu este iertarea păcatelor."


Există diferiţi termeni similari în limba greacă folosiţi în Noul Testament în diferite pasaje, astfel:

Dikaios: se referă la o achitare juridică a unei taxe.

Aphiemi: înseamnă în esenţă a îndepărta ceva, o anulare de datorii.


Agorazo şi Exagorazo
: se referă la cumpărarea sau răs-cumpărarea.
"Agorazo" de la radacina "agora" (piaţă) subliniază domeniul (locul) din care am fost răscumpăraţi. Acest cuvânt este tradus "cumpărat" în I Corinteni 6:20; 7:23. În Osea 3 este o imagine vie a lui Gomer, soţia profetului fiind cumpărată din "piaţa de sclavi."
"Exagorazo" (greacă "ex" înseamnă "din") subliniază faptul că am fost cumpăraţi "din" piaţa robiei păcatului! Aceste cuvinte sunt foarte edificatoare având în vedere faptul că Oraşul Efes a avut un renume mondial pentru "agora" (piaţa)!

Lutros
: înseamnă o eliberare din captivitate.

Apolytrosis
: eliberare pe baza plătirii unui preţ.


Tetelestai
: „este terminat”, în acest context, aceasta înseamnă "plătit în totalitate."


Tetelestai
vine de la Teleo verb, care înseamnă "a pune capăt, să completeze, să realizeze." Este un cuvânt esenţial, deoarece acesta semnifică sfârşitul succesului la un anumit curs al acţiunii.


În Vechiul Testament, Dumnezeu a instituit un principiu în cazul în care un om nu ar putea să se răscumpere din starea de a fi rob cuiva. Astfel, o rudă a lui ar putea să-l răscumpere (Lev. 25:48; Boaz în Cartea lui Rut). Prin urmare, Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului, ruda noastră, ca El în această postură să aibă dreptul la răscumpărarea noastră- a rasei umane (Matei 20:28).


Apostolul Pavel în Coloseni 1:13-14 ne dă definiţia următoare a răscumpărării:"
El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor.” Răscumpărarea are ca final de fapt o strămutare dintr-o împărăţie în alta.


Arheologii au descoperit în mod repetat echivalentul său latin (EST consummatum) mâzgălit pe bonurile fiscale utilizate în acele zile.

"Este terminat." "Plătit în totalitate." Contul păcatului este stabilit, datoria noastră de vinovăţie este ştearsă, deoarece Isus a suferit şi a murit pentru păcatele noastre pe cruce.


Această utilizare metaforică de "răscumpărare" este învăţătura din Galateni 3:13 şi 4:5. Isus a plătit preţul pentru eliberarea noastră din păcat şi de consecinţele lui (Matei 20:28; 1 Timotei 2:6). Moartea Lui a fost în schimbul nostru. De fapt, Scriptura este destul de clară când spune că mântuirea este posibilă doar "prin sângele Lui," sau moartea Lui (Coloseni
1:14).

Răscumpărarea în primul rând are de a face cu satisfacerea principiile eterne ale neprihănirii, care guverneaza universul: legea sfântă a lui Dumnezeu pe care păcatul omului a scandalizat-o. Am fost "răscumpărat din blestemul legii" şi din pedeapsa cu moartea din cauza vinei noastre (Gal. 3:13; Coloseni 2:13-14). Pentru că plata păcatului este moartea, nu am putut fi răscumpăraţi fără vărsare de sânge nevinovat de un sacrificiu perfect (Evrei 9:22; Lev 17:11.).


Sumarizând înţelesul cuvântului „Răscumpărat” -
a cumpăra din nou, a intra din nou în posesia a ceea ce ai avut cândva şi a fost pierdut sau amanetat.


NEVOIA -
(NECESITATEA) DE RĂSCUMPĂRARE


Relatarea eliberării lui Israel din robia egipteană este prima povestire de răscumpărare în Biblie. Cuvântul "a răscumpăra" este menţionat pentru prima dată în Exod 6:6, unde Dumnezeu Însuşi promite: “vă voi izbăvi din robia lor…”. Nevoia de răscumpărare a apărut ca urmare a cel puţin două cauze:

1. Omul degradat de păcat este incapabil de a se elibera (răscumpăra) singur:

“Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu se va face niciodată.”PS 49:7-8 sau "Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu." Romani 3:23.

2. Caracterul lui Dumnezeu s-a revelat prin acest act al răscumpărării. Era în
Natura lui Dumnezeu de a nu lăsa omul, capodopera creaţiunii Sale înrobită:
"Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi, în faptul că în timp ce eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi." Romani 5:8 sau un alt verset ne spune:
"Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni." Efeseni 2:8-9.
Acest verset ne spune câteva adevăruri mari privind mântuire şi anume, ea nu poate fi obţinută prin meritul nostru personal ci Ea vine doar prin harul Său şi prin credinţa noastră.


DOMENIUL
- DE UNDE AM FOST RĂSCUMPĂRĂŢI (Noi suntem răscumpăraţi de la ceva, de undeva)


Răscumpărarea presupune ieşirea sau eliberarea din captivitate sau sclavie indiferent de ce natură ar fi. Noi prin natură suntem în robia păcatului care locuieşte în firea noastră (Rom 7:18-2), în robia lui Satan (Evrei 2:14), şi în robia legii (Galateni 3:13).

Prin harul lui Hristos, noi suntem însă răscumpăraţi din toate păcatele: suntem atât iertaţi cât şi curăţiţi (I Ioan 1:7):

· Şi prin harul lui Hristos, noi suntem răscumpăraţi din blestemul şi condamnarea legii (Romani 3:25). Ultimul cuvânt în Vechiul Testament este "un blestem" (Maleahi). Ultimul cuvânt în Noul Testament este "Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi. Amin "(Apoc. 22:21).

· Suntem salvaţi de la moarte, iad, şi mânia ce o să vină (I Tes.1: 10; 5:9-10, Efeseni 2:1-5).

· Noi suntem răscumpăraţi de pofta păcatului nostru pe care l-am moştenit de la Adam (Gen. 5:3; Rom. 5:12-19; 3:23; Efeseni 2:3).

· Prin harul lui Hristos, noi suntem răscumpăraţi de sub puterea şi robia lui Satan. Dumnezeu nu a plătit un preţ de răscumpărare diavolului. Pe cruce Isus a distrus puterea morţii (Evrei 2:14, Coloseni 2:14-15, Efeseni 2:2).

· Suntem liberi de frica de moarte (Evrei 2:14).


AGENTUL
-MIJLOCUL RĂSCUMPĂRĂRII


Noi suntem răscumpăraţi prin ceva.

“În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea de greşelile noastre”Ef 1:6 iar în
Evrei 9:22 aflăm că "fără vărsare de sânge nu este iertarea păcatelor."

Sângele lui Isus Hristos este una dintre cele 7 realităţi mari din cer în Evrei 12:22-
Pentru sângele stropirii, care vorbeşte lucruri mai bune decât cea a lui Abel.”
“Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească, şi să Îşi dea viaţa răscumpărare pentru toţi…” Matei 20:28


Noi suntem răscumpăraţi prin
sângele Lui, al lui Christos. De ce Sângele lui Hristos vorbeşte mai bine decât cel a lui Abel? Pentru că sângele lui Abel a strigat pentru dreptatea şi judecata lui Dumnezeu fată de păcatul lui Cain (Gen. 9:5-6). Dar sângele lui Isus strigă pentru mila şi iertare lui Dumnezeu pe care noi nu o merităm (Luca 23:34; Efeseni 1:7.).


Cum este posibil ca sângele lui Isus Hristos să aibă o asemenea putere de a răscumpăra şi curăţii de orice păcat?


În primul rând, Isus a fost, este şi va fi întotdeauna, absolut fără păcat în cuvânt, în gândire şi în faptă.


În al doilea rând, Isus a fost, este şi va fi întotdeauna Domnul domnilor! (Efeseni 1:2; Apocalipsa 19:16). "Pentru că prin El au fost create toate lucrurile... " (Col. 1:16-17). De aceea el poate lua păcatul lumii (Ioan 1:29; I Ioan 2:2).

Domnul Isus a împlinit fiecare simbol din Vechiul Testament care a învăţat că mântuirea vine printr-o moarte înlocuitoare, savârşită de un sacrificiu perfect fără păcat, în locul păcătosului (Isaia 53:7-8; 10:11). Isus poate să "ia păcatele noastre, pentru că în el nu este păcat" (I Ioan 3:5)!


Realizatorul sau Persoana care a adus JUSTIFICAR
EA este Mântuitorul:

„...În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui. " vs.6a-7a
"
Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor; şi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de cari n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.” Faptele Ap. 13:38-39SCOPUL Răscumpărării
.
Noi suntem răscumpăraţi pentru ceva: să fim liberi!
El S-a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de rîvnă pentru fapte bune. [Tit 2:14]


Cuvântul în l greacă tradus în versetul de mai sus este "Lutroo; lutrosis" care are în sine înţelesul de eliberare, de a emite documentele de emancipare necesare, doveditoare. Accentul se pune aici pe statutul nou de a fi liber de puterea păcatului (Ioan 8:34; Romani 6:17-18.).
Am fost eliberaţi ca noi să putem trăi pentru Cel care ne-a eliberat (2 Cor. 5:14-15).


Din acest verset reiese că în urma răscumpărării Dumnezeu aşteaptă de la poporul său să trăiască neprihănit şi să fie plin de rîvnâ pentru orice lucrarea bună


Mulţi oameni au acceptat pe Isus ca substitut al lor în moarte, dar continuă să refuze să Îl accepte ca substitut al lor şi în viaţă! Întreag capitol 6 din Romani se ocupă cu acest adevăr spiritual: "
ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; " (Romani 6:6).
Înţelegerea principiului răscumpărarii noastre în Hristos este o motivaţie puternică pentru noi ca să trăim o viaţă "sfântă şi fără prihană înaintea Lui în dragoste" (1:5). Pentrucă "aţi fost cumpăraţi cu un preţ: Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul tău, şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu" (I Corinteni 6:20, 07:23, 2 Corinteni 5:15; Rom 12:1-PREŢUL Răscumpă
rării-sau costul mare al răscumpărării noastre.
În Faptele Apostolilor 20:28, aflăm scris că Dumnezeu a "cumpărat Biserica cu sângele Său." Dumnezeu a luat asupra sa "carnea şi sângele" (Evrei 2:14; Ioan 1:1, 14; Col. 2:9) ca să ne răscumpere. Dumnezeul Întrupat a murit pe Cruce pentru păcatele noastre (2 Corinteni 5:19.). Prin urmare, noi "ştim că nu au fost răscumpăraţi cu lucruri pieritoare, cu argint şi aur, de la conversaţia noastră zadar primite de tradiţia de la părinţii noştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur şi fără prihană" (1 Petru 1:18-19)
Ar fi multe de spus despre cât a fost de scump sângele Fiului lui Dumnezeu ce s-a vărsat pentru răscumpărarea noastră, dar o să mă rezum doar la versetele prezentate mai jos:

"
cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S-a adus pe Sine însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu! şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legămînt nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legămîntul dintîi, cei ce au fost chemaţi, să capete vecinica moştenire, care le-a fost făgăduită.” Evrei 9:14-15


Am avut nevoie de mântuire şi avem nevoie de răscumpărare, dar nu exista nici o altă modalitate pentru noi de a ne răscumpăra altfel decât Însuşi Isus Fiul lui Dumnezeu să plătească preţul pentru răscumpărarea noastră. El a plătit preţul cu sângele Său, cu viaţă Sa ca să ne dea nouă viaţă veşnică:

"În tot cazul în care conceptul de răscumpărare este eliberarea unui om de la o situaţie din care a fost neputincios să se elibereze sau dintr-o pedeapsă pe care el însuşi nu ar putea plăti"
William Barclay


BENEFICIILE/ Rezultatele
RĂSCUMPĂRĂRII


Termenul de iertare are în sine şi ideea de a îndepărta, sau a trimite cât mai departe:"
cât este de departe răsăritul de apus, atît de mult depărtează El fărădelegile noastre dela noi." (Psalm 103:12)
"Dacă ne mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele noastre şi să ne curăţească de orice nelegiuire." (1 Ioan 1:9)


"Plătit în întregime
" înseamnă că, odată ce un lucru este plătit, niciodată nu trebuie să plătească din nou şi ar fi o nebunie să se încerce să se plătească pentru el din nou.
Acelaşi lucru este valabil şi în domeniul mântuirii personale. Există doar două situaţii în care omul poate fi: să accepte faptul că Domnul Isus a plătit integral pentru el, fie ca omul să încerce să plătescă pentru el însuşi. Dar cine ar putea plăti vreodată chiar şi pentru un păcat? Cât ar trebui să fie costul pentru un păcat? Cum ai putea plăti vreodată costul infinit? Isus a plătit în totalitate pentru mântuirea ta, aşa că depinde de tine să accepţi sau să respingi ceea ce Hristos a făcut când a murit pe cruce pentru tine. Nu există nici o a treia opţiune.
Toate păcatele tale au fost „ştampilate” de Dumnezeu cu un singur cuvânt-Plătit în întregime- Plătit integral.


Deoarece Isus Hristos a plătit în întregime, lucrarea de mântuire este acum completă
. Datoria a fost plătită, lucrarea a fost realizată, sacrificiul a fost finalizat. Şi din moment ce verbul este la timpul perfect, aceasta înseamnă că atunci când Isus a murit, a murit o dată pentru totdeauna. Sacrificiul Său a fost suficient pentru a plăti pentru păcatele fiecărei persoane care a trăit vreodată (trecut, prezent sau viitor).


Acest fapt este un adevăr spiritual profund. Ceea ce Domnul Isus a realizat în moartea SA a fost atât de minunat, atât de total, atât de complet că niciodată nu ar putea fi repetat, nici chiar de Isus Însuşi. Opera Sa este "terminată." Nu mai este nimic mai mult din partea lui Dumnezeu de ar putea face pentru a salva rasa umana din păcat. Nu există nici un plan B. Planul A (moartea lui Hristos) a fost destul de bun şi suficient.

Deoarece Isus Hristos a plătit în întregime, toate eforturile umane pentru a adăuga ceva la ceea ce a făcut Hristos pe cruce sunt sortite eşecului. Acesta este un punct crucial, deoarece, de multe ori, cei păcătoşi cred că este ceva ce ei pot face (sau trebuie să facă), pentru a fi iertaţi de Dumnezeu. Dar moartea lui Hristos dovedeşte contrariul. Nici o activitate religioasă de orice fel nu ar putea ajuta pe păcătos să facă cel mai mic pas spre cer. Păcatul este iertat prin sângele lui Isus Hristos, pe baza morţii Sale de pe cruce. Deoarece Hristos a murit pentru noi, orice am face ar fi de prisos în ceea ce priveşte mântuirea noastră, iertarea, justificare, şi acceptarea deplină de către Dumnezeu.


Acestea sunt cuvinte şocante pentru unele persoane, pentru că multă lume în secret consideră că ar mai fi nevoie de ceva ca noi să "facem" pentru a fi salvaţi. Pentru că Isus a plătit totul tu nu trebuie să plăteşti nimic. Dacă vei încerca să plăteşti pentru mântuirea ta, înseamnă că nu crezi că El a plătit totul şi că sacrificiul lui a fost suficient. Dumnezeu ne oferă mântuirea gratuit.

Deoarece Isus Hristos a plătit în totalitate, singurul lucru pe care îl poţi face este de a accepta sau respinge această lucrare măreaţă.


Sumarizând beneficiile răscumpărării: viaţa veşnică (Apocalipsa 5:9-10), iertarea păcatelor (Efeseni 1:7), neprihănirea (Romani 5:17), eliberarea din blestemul legii (Galateni 3:13), adoptarea în familia lui Dumnezeu (Galateni 4:5), eliberarea din robia păcatului (Tit 2:14; 1 Petru 1:14-18), pacea cu Dumnezeu (Coloseni 1:18-20), şi locuirea Duhului Sfânt (1 Corinteni 6: 19-20).
A se vedea, de asemenea, Psalmul 130:7-8; Luca 2:38; şi Faptele Apostolilor 20:28.


CONCLUZIA

Cand Domnul Isus a murit pe cruce, vărsându-Şi sângele lui, preţul de achiziţie pentru răscumpărarea sufletului nostru de sub dominaţia lui Satana a fost plătit în întregime şi pentru totdeauna. În momentul în care Domnul Isus a spus pe cruce "s-a sfârşit", şi a permis duhului Său să-I părăsească trupul, Satana a pierdut puterea şi autoritatea asupra morţii, iad şi mormânt pentru totdeauna. Deşi moartea încă domneşte, iar mormântul este încă în aşteptare pentru fiecare dintre noi, precum şi iazul de foc va arde pentru totdeauna şi creşte mai mare tot timpul, puterea şi autoritatea lor asupra ta a fost distrusă de puterea sângelui lui Hristos. Preţul a fost plătit, dar este la alegerea fiecăruia de a accepta această plată. Aceasta nu se aplică în mod automat pentrucă Dumnezeu vrea ca noi să avem capacitatea de a alege dacă vom rămâne în robia păcatului, sau să să ieşim din ea


Fiecare dintre noi putem beneficia de rascumpărea făcută de Domnul Isus prin jerta sângelui lui Hristos. Crezi tu acest adevăr divin? Trăieşti libertatea oferită în dar prin acest sânge răscumpărător?
Crezi tu adevărul Evangheliei. Isus Hristos a murit de dragul tău, dar a şi înviat ca să împartă domnia cu tine. Prin moarte Fiului, voia (dreptatea) lui Dumnezeu este îndeplinită. Crezi tu că Fiul lui Dumnezeu a plătit şi pentru păcatul tău.


Răscumpărarea este deja făcută şi pentru tine, trebuie doar să crezi această realitate divină, apoi să-L aleagi pe Domnul Isus ca stăpânul tău, şi făcând aceasta vei alege, de asemenea, destinul tău etern. Domnul să te ajute la aceasta!