"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

şi Maria a zis: "Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mîntuitorul meu, pentrucă a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că deacum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, LUCA 1:46-48

În Vechiul Testament aflăm înregistrate multe cântari de laudă la adresa lui Dumnezeu. În general, aceste căntări de laudă erau inspirate din evenimente sau întîmplări deosebite în istoria poporului evreu.

Intervenția Divină în ajutorul poporului Său era elogiată prin cântări de laudă și preamărire. Redau mai jos cîteva dintre ele:

· Moise a făcut o cântare de laudă după ce a trecut poporul prin Marea Roșie (Exod.15:1-21).

 

· Ana a făcut o cântare de laudă după ce a născut pe Samuel și l-a dedicat în Templu de la Silo (1Sam:2:1-10).

 

· Debora și Barac au compus o cântare de laudă Domnului după ce au bătut pe Canaaniți (Jud.51:31).

· Întreaga Carte a Psalmilor este de fapt un Imn de slavă adresat Dumnezeului Atotputernic, pentru glorioasele lucrări pe care le-a făcut în și pentru poporul Său.

Magnificat este una dintre cele mai frumoase cântări ale credinței creștine - cîntarea Mariei. William Barclay scrie: "E o frumusețe în Magnificat, dar în care frumusețea este dinamită." Cîntarea este revoluționară, deoarece valorile din lume sunt răsturnate.

I. PROVOCAREA CÂNTĂRII

Sufletul meu mărește pe Domnul, și mi se bucură duhul în Dumnezeul, Mântuitorul meu…”

Un loc cu totul special îi este rezervat Cântării Mariei. Cântare de Glorificare la adresa lui Dumnezeu. Cum a fost provocată această cântare? Sau care a fost motivația compunerii acestei cântări?

Locul întâmplării. Într-un orășel de munte în Iuda, destinat preoților (Iosua 21) unde locuia Preotul Zaharia cu navasta-sa Elisabeta.

Ce, cine sau cum a fost provocată această minunată cântare de proslăvirea a lui DUMNEZEU? Răspunsul pare simplu: cântarea Elisabetei.

Dar ce a provocat atunci cântarea Elisabetei? Din textul de mai sus reiese clar că cântarea Elisabetei a fost provocată de apariția neașteptată a Mariei în casa familiei Zahariei și a Elisabetei.

Observam aici că exista un lanț al provocărilor. De ce a plecat Maria imediat spre munți (o traducere a Bibliei spune “fără să piardă nici un moment”) la Elisabeta?

Cred că primul ei gând a fost să-și împărtășească bucuria de a fi mama Mântuitorului lumii (veste primită de la Arhangelul Gavril)-veste care a șocat-o, dar în același timp a și îmbucurat-o.

Și-n al doilea rând să o felicite pe Elisabeta despre vestea pe care o aflase de la același Arhangel ca va avea un fiu la bătrînețe-motiv de mare bucurie în Israel.

Vestea că Elisabeta era deja în luna a șasea a fost dată Marie (de Arhanghelul Gavril) ca răspuns la întrebarea ei, cum se va putea ca ea să nască un copil? (fiind fată fecioară și neștiind de bărbat). Ea era doar logodită cu Iosif, tîmplarul din Nazaret, dar nu locuiau împreună.

“În același context”, vroia să spună Arhanghelul Gavril: al puterii lui Dumnezeu. Cum se va putea întâmpla ca ea (Maria) fiind fecioară să poată naște pe Fiul lui DUMNEZEU? La fel ca Elisabeta: prin puterea lui Dumnezeu. Ce înțelegem de aici este că procrearea lui Ioan Botezatorul a fost tot o intervenție Divină. De unde a știut Elisabeta ce se întâmplase cu Maria? De la Duhul Sfânt care o umpluse în momentul apariției Mariei în casa lor.

La apariția neașteptată a Mariei, un puternic sentiment de bucurie a cuprins nu numai sufletul dar și trupul Elisabetei, făcând ca copilul să salte în pîntece...Ca urmare, Elisabeta a ridicat glasul și a strigat cu voce tare “binecuvântată ești tu între femei’. Verbul ce descrie această “strigare” apare numai aici în Noul Testament. E un termen medical folosit în legatură cu exersarea vocii umane. Ce “a strigat” Elisabeta? O profeție. Ea a crezut că ceea ce a afirmat va avea împlinire.

II. PROMOTORUL CÂNTĂRII- MARIA

Pentru a înțelege cîntarea Mariei trebuie să ne întoarcem cu o săptămână sau două înainte de a fi fost compusă pentru a vedea semnificația ei.

Maria era o fată de oameni simpli, care a trăit în Nazaret. Ea era deja logodită și în curând s-ar fi căsătorit cu Iosif , tâmplarul satului . Iosif nu numai că a fost un meșteșugar iscusit, ci el a coborât pe la linia regală a lui David, marele rege al lui Israel caree a trăit cu o mie de ani înainte.

Și Maria se trăgea din spița lui David dar pe altă cale, printr- un fiu de -al lui David care nu fusese niciodată pe tron, și anume Natan.

Cu siguranță că Maria a avut calități deosebite. Câteva din aceste calități sunt enumerate mai jos:

· A fost o fată fecioară, doar logodită cu tîmplarul Iosif din Nazaret.

· A fost smerită “pentrucă a privit spre starea smerită a roabei sale

· A fost sinceră și cu inima curată ”cum se poate face aceasta, că eu nu stiu de barbat…”

· A avut o dorință aprinsă să facă voia lui Dumnezeu indiferent care a fost ea ”Faca-mi-se după cuvintele tale (Cuvântul Domnului)”

· Maria L-a cunoscut pe Dumnezeu ca Mântuitorul ei personal: ”mi se bucura Duhul în Mântuitorul Meu ...”

· Maria L-a cunoscut pe Dumnezeu ca Sursa puterii sale (ver.49-50)

· Maria L-a cunoscut pe Dumnezeu ca Judecător drept (ver.51-53), ca pe Unul care face dreptate în lumea socială (Prov.3:34; Isaia 2:11-12).

· Maria L-a cunoscut pe Dumnezeu, ca pe un Dumnezeu credincios Legământului Său.

· Maria s-a încrezut în Dumnezeu, în a depași problemele care vor veni asupra sa, în urma deciziei luate de a accepta copilul.

· Maria nu s-a scuzat că ar fi încălcat Legea și că ar putea fi omorâtă, acceptând oferta îngerului.

· Maria s-a încrezut deplin în Dumnezeu.

Așa cum am putut observa din cele prezentate mai sus, Maria a avut niște calități extrordinare. Dar, numai calitățile ei L-au determinat pe Dumnezeu să o aleagă pe ea și nu pe altă fată iudeică ? Cu profeția din Gen.3:15, toate femeile din Israel erau onorate să fie alese pentru acest mare eveniment. Atunci, care este principiul de lucrul a lui Dumnezeu în alegerea slujitorilor Săi?

Daca vom analiza pe toți bărbații sau femeile pe care Dumnezeu Le-a folosit în lucrarea Sa, într-un fel sau altul, vom observa aceeași caracteristică: limitarea umană.

Fiecare dintre ei, au fost limitați. Fie că vorbim de Avraam, Moise, Debora etc.

Principiul lui Dumnezeu este acesta: El a folosit oameni cu calități frumoase, dar limitate, ca astfel Atotputernicia Lui sa fie dovedita prin ei.

Nu cred că Maria, viitoare mama a Fiului lui Dumnezeu să fi făcut excepție de la regula lui Dumnezeu. Nu. Nicidecum. Maria a avut într-adevăr calitați frumoase, dar nu acestea au avut pricipalul rol să o califice pe ea pentru aceasta slujbă, ci Harul lui Dumnezeu: ”a căpătat (îndurare) trecere

a căpătat trecere” este expresia Harului lui Dumnezeu.

Principiul lui Dumnezeu este același în orice vreme și cu orice ființă umană: a ales nu pe baza meritelor personale, ci doar în baza Harului Lui.

Dumnezeu a ales oameni simpli și chiar cu handicapuri (ca Moise), ca atunci când lucrarea respectivă va fi dusă la bun sfârșit și cu succes, nimeni să nu poată lua creditul pentru ea, în locul lui Dumnezeu.

Dumnezeu a ales oameni de rind, dintre noi, ca să facă prin ei lucrări “extraordinare”.

Ceea ce a a contat mult în fața lui Dumnezeu a fost disponibilitatea Mariei și a voinței ei de a face ce i-a cerut Dumnezeu prin îngerul Său. Răspunsul corect al oricărui serv al lui Dumnezeu trebuie să fie acesta:

Sunt la dispozițiaTa. Facă-se voia Ta în viața mea

III. PARADOXUL CÂNTĂRII

Binecuvântată ești tu între femei ”îi spune Elisabeta, Mariei. Iar Maria în cântarea ei spune:”iată că de acum toate neamurile îmi vor zice fericită”. De ce am spus paradox? Pentru următoarele motive:

Maria a realizat ce mare favoare I-a făcut DUMNEZEU, ei, o fată simplă, modestă -ca să nu spun săracă, ca să fie cea care va aduce în lume pe mult așteptatul Mesia al evreilor. Să fie aleasă dintre toate fetele ce erau pe vremea aceea în Israel. Deci, urma să nască un copil. Dar nu un copil oarecare, ci pe Fiul lui Dumnezeu. Cu siguranță că ea a cunoscut profețiile care vorbeau despre venirea în lume a Mesiei. Și, iată ea a fost aleasă de Dumnezeu pentru lucrarea aceasta atât de măreață, atât de misterioasă în același timp. Ea a realizat că acest copil va avea o concepere “supranaturală”, și că va avea și o misiune supranaturala.

Maria era conștientă de repercusiunile ce vor veni asupra ei; că acea femeie care urmeaza să nască un copil fără să fie căsătorită, conform Legii putea fi chiar omorâtă cu pietre. Cultura religioasă evreiască o disgrația în mod sigur. În cântarea ei, Maria folosește și termenul de “suflet” și termenul de “duh”. Probabil că în “unul” dintre ele era deosebit de bucuroasă dar în “celalalt” era tristă și avea nevoie de încurajarea Elisabetei.

Maria, ca o fată pioasă, credincioasă, binecunoscătoare a Vechiului Testament și-a dat seama că a fi aleasă de DUMNEZEU nu înseamnă numai cununi de glorie ci și crucea suferinței. Peste câteva luni preotul Simion îi va aminti acest lucru:”sufletul tău va fi străpuns de o sabie

IV. PROGRAMUL CÂNTĂRII MARIEI

a. O laudă profundă. Mai mult ca orice, Maria dorea Să-L glorifice, Să-L preamărească pe Dumnezeul ei personal, pentru că:

· a fost răscumpărată în primul rând din păcat.

· a fost alesă (dintre toate fetele care au trăit vreodată pe pământ) ca să nască (în trup) pe Fiul lui Dumnezeu.

· a fost binecuvântată cu un privilegiu unic, special, de a-L naște și crește pe Mântuitorul Lumii.

Sufletul meu glorifică pe Domnul” cânta Maria. “A glorifica” are același înțeles cu: ”a preamări” sau,”al face mai mare”.

În traducerea latinească a Bibliei “Vulgata”, cuvântul “a glorifica” este tradus prin “Magnificat”, de aceea cântarea Mariei se mai numește și Magnificat.

Maria îL recunoaște în viața ei pe Dumnezeu ca fiind Mântuitorul său.

În Epistola Apostolului Pavel către Romani cap.3:23 găsim scrise:”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.”. Aici nu scrie că ar fi trăit vreo persoană pe pământ în afară de Domnul Isus care să nu fi păcătuit. Nici una măcar. Atunci nici Maria.

b. O cunoaștere profundă a Scripturilor.

În cântarea ei, Maria recita versete din: Psalmi, Geneza, Exod, Samuel, Habacuc, Maleahi și Isaia. După unii comentatori ar fi 12 citate, după alții chiar 15 citate din Vechiul Testament. În traducerea NKJV apare de 8 ori cuvântul DUMNEZEU sau referință directa la “EL”

c. O mare asemănare cu cântarea Anei.

Spun unii comentatori că Maria s-ar fi inspirat din cântare Anei. Dacă analizăm cele două cântări, ajungem la următoarea concluzie:

· în cântarea Anei din 1Sam.2:1, se vede indignare și triumf

· pe când în cântarea Mariei se vede doar umilire (smerenie) și supunere totală.

d. A fost o profeție despre programul Mesiei:

· Mesia va veni pentru cei simpli și umili (ver.46-49).

· Mesia va veni să împlinească promisiunea față de Avraam, Isac și Iacov (ver.54-55).

· Mesia va veni pentru cei nevoiași de pretutindeni (ver.53)

· Mesia Însuși se va identifica cu cei nevoiași (nu a avut unde să-si place capul).

· Mesia va veni să împlinească cea mai mare nevoie a omenirii: eliberarea din robia păcatului (Mesia va veni pentru cei păcătoși)

e) Cântarea Mariei a fost și o încurajare, o îmbărbătare pentru Elisabeta, în același timp. Așa cum cântarea Elisabetei a fost o încurajare pentru Maria. Și copilul Elisabetei, viitorul Ioan Botezatorul, va avea un loc special în pregătirea Căii Mântuitorului lumii. Chiar dacă nu e scris nimic despre aceasta, eu cred că atât Maria cât și Elisabeta au avut o presimțire lăuntrică despre viitorii lor copii.

Cântarea Mariei nu se concentrează asupra copilului ce urma să-l nască, ci asupra Tatălui care trimetea pe Fiul în lume.

Maria nu a avut deloc mândrie în ea. Copilul pe care îl va naște nu va fi oricare copil, ci cu totul special. Dar ea nu face caz de aceasta.

Pare interesant că Maria nu întreaba nimic despre felul în care va trebui să crească copilul (așa cum au întrebat părinții lui Samson). Ce este și ce nu este permis să facă ea ca mamă, pentru acest copil de Dumnezeu...Maria a lăsat toate în seama Atotputernicului Dumnezeu, care la timpul potrivit se va îngriji de toate într-un chip cu totul minunat.

Maria primea revelații doar despre următoarea treaptă din viața copilului. Să ne amintim de faza când Domnul Isus, la 12 ani S-a pierdut în Templul de la Ierusalim. Întrebat de părinți de ce le-a făcut una ca asta?, răspunsul lui a fost:”Nu știați că trebuia să fiu în Casa Tatălui Meu”.

CONCLUZIA:

Da, într-adevăr, Maria ne poate sluji ca model de: disciplină, ascultare, smerenie, credință și încredere în promisiunile lui Dumnezeu.

Sfatul meu este ca în sinceritate să citim Evangheliile și vom afla ce să învățăm de la Maria și ce atitudine să avem față de ea.

Maria a ales să asculte de Dumnezeu atunci când a chemat-o pentru o lucrare grandioasă, aceea de a aduce în lume pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia. Ea a fost gata să accepte și a adus lucrarea pâna la capăt cu dăruire.

Dar tu ești gata să-L glorifici pe Dumnezeu prin ascultare deplină de glasul Lui? Sau ai o sumedenie de motive, de scuze pentru a nu-L asculta?

Maria s-a sacrificat pe sine (în primul rând reputația sa), ca să poată face lucrarea. Slujba în serviciul Domnului cere sacrificiu. A fi în serviciul Domnului cere un preț. Esti gata să-l plătești?

Esti gata de a fi disponibil și cu voința fermă de ai împlinii chemarea lui Dumnezeu? Domnul Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin.

Ioan Sinitean, prezbiter în Biserica Logos Chicago