"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Atunci celalt ucenic, care ajunsese cel dintîi la mormînt, a intrat şi el; şi a văzut, şi a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morţi” Ioan 20:8-9

Introducere

Evanghelistul Ioan declară scopul pentru care a scris această evanghelie prin fraza următoare: "Acestea sunt înregistrate ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând aceasta să aveți viața în Numele Lui." Ioan 20:31

Învierea lui Isus Hristos a fost unică și specială. Deși mulți alții din Biblie au înviat din morți, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, învierea lui Isus Hristos a fost cu totul diferită de celelalte. Toți cei care s-au ridicat din morți nu au trăi pentru totdeauna. Au murit din nou. Dar Isus a înviat din morți și este viu în vecii vecilor.

 

Toate cele patru evanghelii încep Ziua Învierii cu sosirea femeilor la mormântul Domnului Christos. Marcu și Luca afirmă că motivul pentru care au mers a fost să ungă trupul lui Isus, în timp ce Matei și Ioan sugerează că motivul venirii femeoilor la mormânt a fost pur și simplu o chestiune de doliu.

Este demn de remarcat faptul că o parte a procesului de doliu pentru evrei în acea perioadă implica pregătirea corpului de către femeile apropiate defunctului.

Apoi evangheliștii menționează vedenie de îngeri. Matei descrie un înger care dă piatra (mormântului) la o parte, Marcu descrie un înger stând în mormântul deschis, având deja piatra data la o parte. Luca descrie doi îngeri care apar în mormântul deschis pe care femeile îi văd, în timp ce Ioan descrie doi îngeri care apar în mormânt în vedenia Mariei Magdalena

Învierea Fiului-Descoperită

Ioan, ucenicul iubit de Isus, a scris Evanghelia lui ca un martor ocular al Cuvântului lui Dumnezeu Care S-a făcut trup și a locuit printre noi, și Care a murit și a înviat pentru mântuirea noastră. Așa că el alege cu grijă trei personaje principale care au mers la mormântul Domnului în dimineața învierii. De asemenea, Ioan urmărește la fiecare aceleași caracteristici și anume: ce obsearvă, cum reacționeză la situația creată și decizia pe care o iau în final. Fiecare din aceste personaje se raportează diferit la această situație și înclin să cred că fiecare dintre ele reprezintă un grup semnificativ de oameni, astfel:

Maria

Evanghelistul Ioan menționează numai pe Maria Magdalena, care ar fi cea care le spune ucenicilor despre lipsa trupului lui Isus din mormânt. Luca pur și simplu afirmă (la sfârșitul capitolului 23), care au fost "femeile din Galileea" , mai târziu listează pe Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, Ioana, și " alte femei cu ei ". Marcu enumeră pe Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salome, în timp ce Matei menționează doar cele două Marii.

1. OBSERVAȚIA/OBSERVAȚIILE Mariei la mormânt

Maria a văzut piatra răsturnată. Acest lucru a fost chiar înainte de ivirea zorilor în timp ce era încă întuneric. Maria găsește mormântul deschis. Ce șoc trebuie să fi fost pentru ea când a văzut că mormântul lui Isus a fost deschis. A fost surprinsă că piatra fusese răsturnată și de absența trupului lui ISUS.

Semnificația pietrei de la mormînt. Mormântul a fost închis vinerea seara după ce trupul Domnului a fost pus acolo. În fața mormântului, era o canelură de-a lungul bazei, ca o piatră mare circulară menită să închidă sau se deschidă intrarea. După ce piatra era rulată în locul ei, devenea aproape imposibil de a o muta. Chiar mai mult: mormântul a fost sigilat. Piatra a fost apoi sigilată cu sigiliul procuratorului roman și era crimă capitală pentru cei ce îndrăzneau să deschidă mormântul.

Mormântul a fost păzit: Pilat a pus un număr mare de soldați romani ca să păzească mormântul. Literalmente, Pilat a fost atât de îngrijorat de posibilitatea învierii încât l-a pus sub pază.

2. REACȚIA/REACȚIILE Mariei la descoperirea făcută

Maria s-a dus la Petru. Mai bine zis, Maria a alergat pentru a-l găsi pe Petru și să-I împărtășească vestea. Când Maria a văzut că trupul lui Isus nu mai era în mormânt, primul ei instinct a fost de a-i spune lui Petru ce s-a întâmplat. Vestea adusă de Maria a fost o veste rea! Maria a crezut că trupul lui Isus a fost furat - versetul 2 b: "Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde L-au pus!" Din punct de vedere al Mariei, situația aceasta a fost o criză –o tragediei. Nici vorbă ca Maria în momentele acestea să se fi gândit la posibilitatea ca Isus ar fi înviat din morți.

3. DECIZIA Mariei a fost axată (blocată) pe TRAGEDIE.

În primul rând, Isus era mort. Aceasta a fost o lovitură puternică atît pentru ea, cît și pentru ucenici pentru că ei nu au înțeles faptul că Isus a trebuit să moară. Atunci când Isus a fost răstignit și Și-a dat Duhul, ei nu au putut face față situației-toți au devenit dezamăgiți și speriați.

În al doilea rând, trupul lui Isus lipsește din mormîntul unde era pus vineri și presupus a fi furat. Pentru că trupul lui Isus nu mai era acolo, cea mai logică explicație a fost că trupul a fost furat de cineva.

În al treilea rând, nimeni nu știa unde se afla trupul și ceea ce s-a făcut cu el. Aceasta a fost o mare criză pentru Maria, o mare tragedie

B. Petru

1. OBSERVAȚIA/OBSERVAȚIILE lui Petru

Când Petru aude vestea pe care o aduce Maria, fuge la mormânt pentru a-l investiga. Ioan a ajuns la mormânt primul și se uită la intrarea mormântului, dar nu intră în mormânt. Petru sosește și imediat intră în mormânt.

În Versetul 6- Cuvântul "vede" din originalul grec înseamnă "a privi atent, a observa, a examina"- poartă ideea de a privi în jur cu ochi dornici de a surprinde toate faptele- ochiul investigatorului. Aceasta este ceea ce a făcut Petru. El a văzut fășiile de pînză și ștergarul așezat frumos la o parte… și a fost uimit de ceea ce văzuse…

Descoperirea lui Petru: Nu vede nici un trup mort - Isus nu mai era. Nu parea să fi fost vreun jaf, nici o perturbare – fîșiile de pânză cu care a fost învelit trupul erau încă acolo pe locul unde era pus cu 3 zile în urmă. Ștergarul care era pus inițial pe capul lui Isus, acum a fost pliat frumos și pusă la o parte. Acest lucru este pur și simplu imposibil, dacă nu a fost o îndepărtarea miraculoasă a corpului. Aceasta este una dintre dovezile cele mai izbitoare pentru învierea triumfătoare a lui Isus.

2. REACȚIA/REACȚIILE lui Petru

Petru a văzut dovezile învierii, dar nu face conecția... Dovezile văzute de Petru a fost într-adevăr concludente. Isus a înviat din morți. Petru însă nu procesa informațiile corect. Petru a văzut că trupul lui Isus nu mai era și că a “dispărut” într-un mod miraculos.

3. DECIZIA lui Petru a fost…niciuna-TĂCERE (axată pe Mormânt și lucrurile din el).

Petru nu a înțeles pe deplin ce s-a întâmplat și a fost concentrat pe doar a răspunde la întrebarea " ce s-a întâmplat aici? " Petru nu aplică credința lui la dovezile clare a învierii văzute cu proprii ochi și a fost în imposibilitatea de a ajunge la o concluzie. Răspunsul lui Petru a fost să meargă acasă nedumerit, având în minte întrebarea ,,ce înseamnă asta?"… Luca 24:12 afirmă că Petru a plecat acasa mirat la ceea ce s-a întâmplat.

C. Ioan

1. OBSERVAȚIA/OBSERVAȚIILE lui

Dintre Petru și Ioan, Ioan a văzut primul mormântul. Ioan a ajuns primul la mormânt, s-a uitat înlăuntru, dar nu a intrat fără Petru.“Atunci celalt ucenic, care ajunsese cel dintîi la mormînt, a intrat şi el; şi a văzut, şi a crezut”.

Consider că cheia de a înțelege semnificația acestui verset constă în:

Înțelegerea corectă a cuvântului "a văzut". În limba greacă, este diferit de ceea ce este folosit în Ioan 20:5 sau versetul 6, cuvântul aici, în versetul 8 are semnificația de "perceput cu înțelegere."

Când s-a uitat în mormânt din exterior, a văzut (cu o privire) "fîșii de pânză jos". În Versetul 5 - Cuvântul în original "a văzut" înseamnă "a lua o privire la ceva." Aceasta se referă la o privire scurtă, trecătoare. Aceasta este ceea ce a făcut Ioan, când a ajuns acolo. El a luat o privire rapidă în mormânt și a văzut că trupul lui Isus nu era (așa cum relatau femeile), dar că fășiile de înmormîntare erau încă acolo.

Ce se întâmpă după ce intră în mormânt este relatat în versetul 8, unde folosește un alt cuvânt grecesc, pentru "a văzut" care înseamnă "a percepe cu înțelegere inteligentă " sau "a înțelege, de a percepe semnificația". Ea poartă ideea de a sesiza ceea ce vezi. Când Ioan a privit mai atent, a văzut că nu era vorba de nici un furt al corpului neînsuflețit, ci a înțeles că Isus nu era acolo pentru că era viu! Ioan a perceput în mod intelligent semnificația celor văzute.

Dar acum, din interior, a văzut ștergarul care fusese pe capul Lui, și că nu era cu restul de pânze, dar înfășurat și pus într-un alt loc ( Ioan 20:7 ). Și sugerează idee că aceste pânze de înmormântare erau la fel, așa cum au fost strâns înfășurat în jurul cadavrului Domnului (Ioan 19:40). Acest lucru explică Ioan 20:8 :" Și el ( Ioan ) a văzut și a crezut . "

Un mormânt gol a obligat credința într-o înviere miraculoasă, când Ioan a văzut fâșiile de pânză lungi, care au fost atât de strâns înfășurate în jurul corpului și capului, că zac acuma acolo netulburate , în for- mele originale, el știa că nimic altceva decât un miracol ar fi făcut posibil asta.

Ioan "a văzut și a crezut " sau a înțeles: a fost o concluzie logică, una irezistibilă, trasă din probele avute înaintea lui. Trupul nu mai era în mormânt, hainele de înmormântare au fost lăsate în urmă, și starea lor a indicat faptul că Christosul Înviat a trecut printre ele. Dacă prietenii ar fi scos trupul, nu ar fi lua luat hainele cu el, acoperind cadavrul? În cazul în care dușmanii ar fi scos corpul, nu cred că ar fi fost atât de atenți să lase hainele și ștergarul în modul ordonat în care Ioan le-a văzut acum. Totul a aratat ca find aranjate după un plan inteligent și Apostolul trage o singura concluzie, Christos a înviat . Domnul nostru binecuvântat a lăsat în mormânt hainele umane că nu mai avea nevoie de ele. Ioan vede o semnificație mai profundă decât Petru, în general, percepută în cuvântul îngerului spus femeilor, "Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul" (Matei 28:6 ).

Luarea în considerare a celor spuse femeilor de către îngeri. Ca să putem înțelege mai bine ce l-a condus pe Ioan a lua decizia aceasta, recomand să facem o armonie a evenimentului prezentat de toți cei 4 evangheliști, și anume:

Femeile ajung la mormânt, află piatra răsturnată și mormântul gol (Luca 24:1-10, Matei 28:1, Marcu 16:1)

Maria Magdalena lasă celelte femei acolo și aleargă să spună vestea ucenicilor-doar ce știa la momentul acela (piatra răsturnată, mormânt gol, bănuială de furt… ( Ioan 20:1-2 )).

Femeile rămase la mormânt văd doi îngeri care le spun că Isus a înviat și că le cere ucenicilor să meargă în Galileea unde se vor întâlni cu EL ( Matei 28:5-7 , Marcu 16:2-8 ; Luca 24:1-8 ). După aceea și aceste femei pleacă să aducă vestea –spusă acum de îngeri-ucenicilor- că ISUS A ÎNVIAT (Luca 24:9-10, Matei 28:8).

Maria, mama lui Iacov și celelalte femei, în drumul lor de a găsi ucenicii, văd pe Isus Matei 28:9-10 ). Femeile spun ucenicilor ceea ce au văzut și auzit- (Luca 24:9-11).

Petru și Ioan au alerga la mormânt, văd că acesta este gol și găsesc fâșiile de pînză în ordine ( Luca 24:12 ; Ioan 20:2-10)

Fâșiile de pânză se crede că au fost înfășurate în jurul trupului tip "mumie", și acestea au fost aflate la locul lor în stare intactă. Explicația logică este că El pur și simplu a trecut prin aceste “impachetări” fără a fi deranjate (la fel ca un future din gogoașa lui).

2. REACȚIA/REACȚIILE lui Ioan

Ioan a văzut dovezile și aplică credința lui la ele. Dovezile au fost suficiente pentru Ioan. Există o mare diferență între a ști și a crede. Ioan a aplicat dovezilor credința lui. Pe baza a ceea ce vede, Ioan crede ceea le spusese ingerii femeilor, și anume că Isus a inviat.

Domnul Isus a prezis în mod repetat învierea Sa, dar acest amănunt a fost uitat de tot în mare tristețe din inimile lor. Numai arhiereii și fariseii și-au amintit cuvintele Domnului Isus ( Matei 27:62 ) Vezi referințețe cu privire la moartea și învierea lui Hristos în Marcu 8:31 ; Matei 26:54 , Luca 9:22 , Luca 17:25 , Luca 22:37 , Luca 24:7 Luca 24:26 Luca 24:44, Ioan 3 : 14, Ioan 12:34 ; Fapte 01:16. În repetate rânduri Domnul Isus a pus accent atât pe faptul în sine, dar și pe necesitatea învierii Lui, lucrul pe care ucenicii l-au perceput foarte greu.

3. DECIZIA lui IOAN-a fost axată pe TRIUMF;

Ioan a văzut triumful ÎNVIERII prin mormântul fără trup și a stării pânzelor de înmormântare. Trupul lui Isus nu era acolo și era clar că a plecat într-un mod miraculos. Ioan a văzut și a crezut că Isus a înviat din morți.

Această credință în invierea Domnului Isus a precedat înțelegerea că Învierea a fost profețită de mult în Scripturi: Psalmul 16:10; Isaia 53:12-13. Nici Petru și nici Ioan nu au înțeles în acele momente tensionate că acest eveniment atât de important a fost profețit înainte.

Ce anume l-a determintat pe ucenicul iubit de a crede în înviere? Sau ce a văzut Ioan de l-a condus la a crede? Ioan vede exact aceleași lucruri pe care Petru le-a văzut în aceași zi. Ioan nu a ratat nimic din ce Petru a văzut în mormânt în aceași zi. Cu toate acestea, a existat o mare diferență în reacția lor personală. Ioan a văzut și el fășiile de pânză ce înfășurau trupul mort a lui Isus și mormântul gol…

Uneori se sugerează că ceea ce el credea era doar raportul Mariei Magdalena că trupul a fost furat. Eu cred că a fost mai mult decât atât, anume prezența fâșiilor de pânză combinate cu lipsa corpului, forma și poziția ordonată a acestora a avut un puternic impact în decizia luată. Apoi ștergarul ce era pe capul lui Isus acum a fost găsit făcut sul și pus într-un loc diferit în mormânt. Se prea poate ca fâșiile ce înfășurau cândva trupul să rămână aranjate în forma corpului (ceva ca o cochilie goală, din cauza condimentelor și a uleiurilor care le impregnau), și trupul înviat a Domnului Isus s-a strecurat printre ele.

Ioan a crezut pe baza dovezilor văzute, a evidențelor și nu pe baza celor scrise în Scripturi despre învierea lui Isus sau cele spune de Domnul personal despre învierea SA: “Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie din nou " - Luca 24:5-7)

Eu cred că nota din Versetul 9 ce ne spune “Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morţi”, nu anulează decizia ucenicului iubirii de a crede că la momentul respectiv, Învătătorul era viu.

Dimpotrivă, poate fi luat ca un reproș. Ei nu știau Scriptura –ca exemplu Psalmul 16:9-10: Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea. A fost cu siguranță un reproș făcutucenicilor că ei nu au înțeles această profeție, atunci când Domnul nostru le-a dat de multe ori informațiile cele mai directe cu privire la aceasta. Domnul Christos S-a referit la istoria lui Iona (Matei 12:40), care a fost dată ca o aluzie și dovadă de propria Sa înviere. Faptul că S-a inclus și pe Sine în această situație de a nu cunoaște Scripturile referitoare la îniere, este o altă dovadă că el a fost sinceri, și că cele redactate sunt adevărate. Pentru a înțelege mai bine ideea din versetul 9, redau mai jos traducerea acestor două versete de către New Living Translation (NLT) Atunci celălalt ucenic, de asemenea, a intrat și a văzut și a crezut -

căci până atunci ei nu și-au dat seama că Scripturile au spus despre învierea Lui din morți.

Și traducerea, The Message (Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, de asemenea, a intrat și a văzut și a crezut, Nimeni nu știa încă din Scriptură că El trebuia să învie din morți.)

….

Dar, după întîlnirea cu Isus înviat, ucenicii și-au adus aminte de cele spuse de El…și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus (Ioan 2:22b)

Învierea Fiului–Demonstrată/Arătată prin faptul că:

a) A transformat durerea în bucurie. Consider că evenimentele ,,tragice” ce s-au abătut atât de repede şi de crud asupra Învăţătorului a produs durere în sufletul fiecărui ucenic sau ucenică. Dar în cazul Mariei Magdalena a fost cu totul special.Maria Magdalena se întoarce la mormânt în urma lui Petru și Ioan, dar probabil că ei erau plecați pe atunci. Ea vede 2 îngeri înlăuntru mormântului. Maria, cu toate că a fost copleșită de tragedia morții Domnului său și a lipsei trupului acestuia din mormânt, a decis să mai rămânâ la mormîntul gol pentru o vreme ca să plângă (Ioan 20:11). Și dintr-o dată vede afară pe Isus pe care îl confundă cu grădinarul (Ioan 20:11-18)… Maria a avut privilegiul de a fi prima persoană la care Mântuitorul Înviat I se arată. Domnul se arată dinadins Mariei Magdalena cu scopul de a îndepărta acea durere din sufletul ei. Evenimentul reîntâlnirii cu învâţătorul înviat, cu Cel care i-a iertat păcatele, cu Cel ce i-a schimbat sensul vieţii, i-a adus din nou bucurie şi pace în suflet (Ioan 20:16). Dar nu numai Maria s-a bucurat de Învierea Învățâtorului ci și ucenicii ,,s-au bucurat - 20:20

b) A transformat frica în curaj (Ioan 20:19-23). Acest fapt a fost valabil în cazul tuturor ucenicilor. Ei au continuat să se adune împreună, dar de frică stăteau cu uşile încuiate. Dar, după ce s-au convins fiecare personal de realitatea învierii Învăţătorului, ,,întăriţi” fiind de aceeaşi putere a învierii, au fost gata să vestească această realitate altora şi chiar să moară pentru ea. Chiar dacă ei nu au avut curajul să meargă cu toții la mormânt, Învățătorul Înviat vine la ei, trecând prin ușa încuiată și îi încurajează.

c) A transformat lepădarea în dedicare. După prinderea învăţătorului în grădina Geţsimane şi trădarea (mai bine zis- vinderea Lui), ucenicii rând pe rând s-au îndepărtat de Învăţătorul lor. Se părea că cei trei ani și jumătate de ucenicie au fost în van, dar nu a fost așa. După Înviere, Domnul li se arată, îi reabilitează și le încredințează lucrarea pentru care i-a pregătit timp de trei ani și jumătate ,,Cum M-a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimet şi Eu pe voi."

.............................................................

CONCLUZIA

Poate că ești ca Maria și pui accentul în viață pe tragediile care-ți împovărează viața. Sau poate ești ca Petru, știind multe despre mormântul gol și despre înviere, dar nu ai aplicat încă credința la aceste cunoștințe. Nu vrei să fii ca Ioan care în acea primă dimineață de Paște a trecut de la dovezi palpabile la credință? Astăzi este o zi mare când Isus a călcat pe moarte ieșind triumfător din mormântul ferecat.

Ioan a văzut două lucruri în același timp - că Isus nu a fost în mormânt și că Isus a înviat. El crede și trăiește prezența lui Isus, cel care l-a iubit. Ioan ne invită să credem în învierea triumfătoare a lui Isus. A crede înseamnă a vedea invizibilul dincolo de lucrurile exterioare, astfel încât să ajungem să-l experimentăm. El ne invită să intrăm în misterul învierii, astfel încât să putem modela viața noastră orientată spre propria noastră eternitate.

Și astfel căutătorii sinceri a lui Isus au ajuns să vadă Tragedia schimbată în Triumf!!! Fie ca și tu să fii unul dintre acei a cărui tragedie să fie schimbată în triumf.

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos din Chicago