"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Rămân cu relatările în această zona a Țării Sfinte întrucât Iisus aici și-a desfășurat o mare parte a activității sale. Deasemeni socotesc că este momentul să adaug câteva lucruri despre marea Galileii. Este cunoscută și ca lacul sau mareaTiberiadei, lacul Ghenizaret,sau Kinneret. Este a doua întindere de apă, după Marea Moartă, care este situată la altitudinea de 209-215m, sub nivelul mării – nivel 0. Spre deosebire de Marea Moartă care are un conținut bogat salin, aceasta este o intindere de apă dulce, alimentată parțial de izvoare subterane, iar cel mai mare contribuitor fiind însă răul Iordan, care apoi se varsă în Marea Moartă după ce străbate valea Iordanului. Aceasta furnizează circa 25% din necesarul de apă dulce al Israelului pentru consumul casnic și agricultură. Era sursa de hrană a pescarilor din satele de pe malul acesteia. Solul este foarte roditor, încât cresc pe el toate felurile de pomi: nuci, palmieri, smochini, măslini și viță de vie. Cineva a numit acest loc “ambiția naturii, unde El forțează aceste plante, care în mod normal sunt dușmani, să se apropie unele de altele”. Se pare că Domnul iubea în mod deosebit aceste ținuturi, întrucât aici a făcut cele mai multe minuni.

 

Biblia menționează că pe aceste locuri Iisus i-a îndemnat pe Petru și pe alți trei apostoli să devină “pescari de oameni”. După înmulțirea miraculoasă a pâinii și peștilor cu care a hrănit 5000 de oameni în apropiere de Betsaida, Iisus le-a poruncit discipolilor să traverseze apa pentru a ajunge la Capernaum. În timpul călătoriei un vânt a luat cu asalt lacul, speriindu-i de moarte pe discipoli care fiind pescari cu experiență, știau foarte bine ce pericol îi amenință. Iisus a sosit însă la ei pe apă, a domolit văntul și a liniștit apele.

Nu departe de malul apei se află un munte înalt de 346m, dar totuși cu 35 m sub nivelul Mării Mediterane. Încă din secolul IV, pelerina Eghenia menționează un loc pe care tradiția l-a asociat cu locul unde Iisus a rostit Predica de pe Munte, care cuprinde și cele 9 Fericiri. Ruinele unei biserici datate din acel secol au fost descoperite la poalele dealului. Are o tăietură ca de cisternă, în stâncă și rămășițe ale unei mici mânăstiri, spre sud. Actuala biserică a fost construită în perioada 1936-1938, după un design al arhitectului de biserici, Antonio Barluzzi. Versetele și simbolurile referitoare la predică sunt scrise în mozaic pe podeaua bisericii și în jurul altarului. Pereții care susțin tavanul au formă de hexagon, iar în fiecare parte există câte o fereastră cu unul din cele 8 versete, îndepând cu fericiți cei… Construcția se află în mijlocul unei gradini foarte frumos amenajate cu multe flori, trandafiri, tufe de diferite flori, palmieri si curmali și cu locuri special amenajate, în care grupurile se pot aduna și participa la slujbe religioase. În vale se zărește Marea Galileii.

Cele nouă fericiri cuprind adevăruri morale necesare mântuirii. Domnul nu le-a dat sub formă de porunci, ci în chip de fericiri, pentru a sublinia caracterul liber al morale creștine. Nu trebuie rămas cu o falsă impresie că Predica cuprinde numai Fericirile, ea conține însă și alte îndemnuri date de către Mântuitorul:

- voi sunteți sarea pământului – voi sunteți lumina lumii

- oricine se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă

- împacă-te cu fratele tău și apoi venind, adu darul tău la Biserică

- despre sminteală

- despre divorț.

- despre jurământ

- despre legea iubirii

- iubirea de vrăjmași

- despre rugăciune, post și milostenie

- despre judecata.