"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 

Grădina Ghetsimani, locul unde Hristos a petrecut Joia Mare, adică ultima sa noapte în libertate, este dominată de opt măslini, uitați parcă de vreme, despre care se spune că sunt martori ai rugăciunii Mântuitorului. Biserica Agoniei - Biserica Tuturor Națiunilor, unde Mântuitorul este înfățișat sfâșiat de durere, este ridicată chiar în Grădina Ghetsimani. De aici se vede Poarta Sfântului Stefan, prin care Hristos a intrat în Ierusalim, spre Golgota.

 

Drumul Crucii - Via Dolorosa – pornește de la ruinele fostei cetăți romane Antonia și continuă, într-un urcuș domol de aproape un kilometru, până pe Golgota, unde se află Biserica Sfântului Mormânt. Acesta este drumul pe care l-a străbătut Iisus Hristos, cu Sfânta Cruce în spate, pentru a ne deschide nouă tuturor calea spre mântuire.

După tradiția Bisericii din Ierusalim, Drumul Crucii este împărțit în 14 popasuri; fiecare dintre ele marchează un eveniment deosebit. Primele 9 opriri au loc în diferite puncte ale orașului, pe când ultimele 5 opriri au loc în interiorul Bisericii Sfântului Mormânt. Fiecare dintre cele 14 opriri este însemnată cu o plăcuță cu numărul ei, nu întotdeauna ușor de observat.

Drumul Crucii începe din fața Porții Leilor - Poarta Sfântului Arhidiacon |tefan, din cartierul musulman, și se termină în Biserica Sfântului Mormânt - Holy Sepulchre. Din loc în loc apare câte o plăcuță cu indicatorul drumului, scris în trei limbi: în engleză, în ebraică și în arabă.

Tribunalul roman în care a fost judecat și condamnat la moarte Iisus de către guvernatorul roman Pilat din Pont se afla la Pretoriu, sediul garnizoanei romane staționate în Ierusalim. În trecut aceasta se afla pe teritoriul Fortăreței Antonia. Pe ruinele acesteia, acolo unde a fost judecat și biciuit Mântuitorul s-a înălțat o biserică catolică numită “Capela Flagelării”. Alături de ea se află o clădire mare, cu săli de meditație și o capelă de rugăciune. Aici, în locul numit pe vremuri Gavata - “pardosit cu pietre”, stătea Pilat să asculte și să judece pricinile poporului. Acest loc se află la o distanță de aproximativ 300 de metri vest de Poarta Leilor.

Biserica Surorilor Sionului păstreaza o serie de pietre originale din Curtea de Judecată - Lithostratos. Aceste plăci de piatra au pe ele striații adâncite, făcute fie pentru scurgerea apei, fie pentru a nu aluneca potcoavele cailor soldaților care intrau aici călare. Ceea ce este sigur este faptul că “pătratele și triunghiurile” de pe ele au fost făcute de soldații romani. Podeaua datează din vremea împăratului (117-138) și aduce la viață Evanghelia, care amintește despre soldații care aruncau sorții pentru hainele lui Hristos.

 

2. Pretoriul - Punerea Crucii pe umerii Domnului si pornirea spre Golgota

In pretoriu iudeii l-au condamnat pe Fiul lui Dumnezeu strigând “Răstignește-L! Răstignește-L!”. Clipă de clipă, Hristos mai mult se smerea și mai mult își întărea, prin fapte, dragostea față de om. La mică distanță de acest loc se afla și Biserica catolică “Ecce Homo!” - “Iată Omul!”, care aduce aminte de cuvintele cu care Pilat L-a prezentat pe Iisus multimii.

Pretoriul, locul unde a fost judecat Mântuitorul judecat și condamnat la moarte de Pilat, este și un loc al ortodocșilor. Într-o clădire ridicată deasupra peșterii de piatră în care a fost închis Mântuitorul, cu picioarele și mâinile legate, se află o mică biserică ortodoxă. Peștera și biserica se numesc “Pretorion”. Deasemeni în acest loc există două capele: Capela Biciuirii, care se află pe locul în care Iisus a fost biciuit de soldații romani, care i-au pus pe cap coroana de spini și L-au îmbrăcat în straie purpurii și Capela Condamnării care simbolizează biciuirea și legarea de cruce a lui Iisus.

De la Pretoriu, Drumul Crucii coboară spre Valea Tyropeon, care trece prin mijlocul vechiului Ierusalim. Arcul de piatră, numit și el “Eecce homo!”, amintește de locul unde Mântuitorului i s-a pus pe cap coroana de spini și a fost împins pe Drumul Crucii. Arcul de piatră face parte din poarta de răsărit și a fost construit pe vremea împăratului Hadrian, numele actual fiindu-i dat în secolul al XVI-lea. Scara Sfântă – Scala Sancta pe care a coborât Iisus din Pretoriu, după ce a fost judecat, a fost transferată la Roma în secolul al IV-lea.

 

3. Prima cădere a Mântuitorului sub povara Crucii

Al treilea popas de pe Drumul Crucii se află la întretăierea a două străzi care vin de la Poarta Leilor și de la Poarta Damascului. În acest loc, tradiția consemnează că Hristos a căzut sub povara Crucii, pentru prima oară. Aici se află o Biserică Catolică Armeană, restaurată în anul 1948 prin donații ale soldaților polonezi, având un basorelief care marchează acest moment dureros. De aici se pornește spre stânga, pe strada Damascului ajungându-se în mijlocul Cetății Sfinte, acolo unde Hristos a întâlnit pe Maica Sa.

 

4. Întâlnirea Domnului cu Maica Sa Îndurerată

Tradiția creștină spune că aici, Maica Domnului și-a întâlnit Fiul, îngenunchiat sub povara Crucii. În acest loc sfânt se înalță o micuță capelă armeneasca. Basorelieful care-L înfățișează pe Mântuitorul Hristos și pe Maica Sa Îndurerată este o lucrare a maestrului polonez Zieliensky.