"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Realităţile ce le trăim nu ne pot ţine indiferenţi. Pe de o parte înţelegem că sunt telegrame ce le primim în vederea pregătirii de întîlnire cu Domnul, pe de altă parte Scriptura ne obligă să spunem binelui bine şi răului rău, fără a aştepta schimbări radicale în lumea care se duce din rău în mai rău. Una din ocaziile cele mai potrivite când mii de reprezentanţi ai comunităţilor româneşti pot să-şi exprime un anume punct de vedere sunt Convenţiile anuale.

Vă prezint, pe scurt, în acest număr
REZOLUŢIILE APROBATE LA CEA DE-A 96-A CONVENŢIE a Asociaţiei Bisericilor Române Baptiste din SUA şi Canada

Definim o rezoluţie ca şi expresia opiniei or punctului de vedere asupra unor realităţi cu care se confruntă cei peste 1 milion de români din America.

Rezoluţiile Convenţiei sunt comunicarea opiniei şi a punctului de vedere ale Asociaţiei. Emitem aceste rezoluţii în baza a ceea ce ne cere Scriptura când spune: Când zic celui rău: ,Răule, vei muri negreşit!’ şi tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul. (Ezechiel 33.8-9)

Totodată statutul Asociaţiei stipulează ca unul din scopurile Asociaţiei: Să fie mijlocul de reprezentare al bisericilor membre în faţa forurilor guvernamentale, sociale şi politice.

1. APRECIERE pentru gazde şi musafiri

2. PĂSTRAREA VALORILOR FAMILIEI

Bazaţi pe următoarele considerente:

- Familia, binecuvântată de Dumnezeu ca soţ, soţie şi copii lor, este o instituţie pe toată viaţa, sfântă şi monogamă;

- Orice acţiune care legiferează alte tipuri de familii este o încălcare a principiilor Scripturii şi aduce cu sine mânia lui Dumnezeu;

- La 15 mai 2008, Tribunalul Suprem din statul California, încălcând decizia poporului prin votul de 61 la sută, din 7 martie 2000, a acceptat oficierea căsătoriilor de sodomiţi;

- Poporul californian au adunat peste 1 milion de semnături pentru plasarea situaţiei pe listele de votare din noiembrie 2008.
Ne reînnoim devotamentul nostru în vederea construirii unor familii sănătoase, prin revenirea la înţelegerea Scripturală a familiei şi recunoaşterea puterii şi responsabilităţii legământului căsătoriei şi drept urmare

- Apreciem cetăţenii americani de origine română, din California care au semnat petiţia şi au suportat şi suportă aprobarea prin referendum a interzicerii căsătoriilor de sodomiţi în statul California;

- CEREM ca fraţi români, de la amvoane şi orice mijloc de informare să declarăm că sodomismul este un păcat cu repercursiuni majore şi pe deasupra aduce arătarea mâniei lui Dumnezeu.


3. ÎMPOTRIVA legalizării căsătoriilor de sodomiți în toate cele 47 state membre ale Consiliului Europei

ca un sprijin la petiţia online cu destinaţia: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Având în vedere că Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

- este programată ca în curând să supună la vot solicitarea legalizării căsătoriilor sodomiţilor în toate cele 47 state membre ale Consiliului Europei;

- a solicitat modificarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, pentru declararea căsătoriei sodomiţilor ca drept al omului;

- a dezbătut recent un amendament la Convenţia Europeană privind Adopţia Copiilor, penrmiţând cuplurilor de sodomiţi să adopte copii.

Ne exprimăm opoziţia fermă faţă de propunerea legislativă mai sus menţionată.

- Solicităm Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei să oprească imediat orice încercare de legalizare sau de impunere a căsătoriilor sau parteneriatelor de sodomiţi asupra statelor membre. Acţiunea anticipată este contrară valorilor noastre, este greşit întemeiată şi afectează familia, copiii şi binele general al statelor membre.

- Cerem românilor de pretutindeni să semneze, imediat ce este posibil, petiţia online exprimându-şi în felul acesta opinia împotriva plăgii sodomismului cu pericol de legalizare în Uniunea Europeană. Simplu scrie pe internet: petitieonline.ro – către Consiliul Europei


4. IMPLICAREA ÎN VIAŢA SOCIALĂ ŞI POLITICĂ

Bazaţi pe următoarele considerente:

- Mandatul nostru de creştini, a fi lumina lumii şi sarea pământului, implică responsabilitatea de a ne implica în viaţa socială în care trăim ştiind că fericirea noastră depinde de fericirea cetăţii în care ne-a aşezat Dumnezeu;

- Suntem conştienţi că votul nostru ca şi cetăţeni la toate nivele contează în alegerile locale şi naţionale;

- Ca şi creştini şi cetăţeni ne înţelegem responsabilitatea de a ne ruga pentru oficialităţi, a ne supune legilor civile, a ne plăti taxele; a sluji ţara în care ne-a aşezat Dumnezeu în concordanţă cu principiile Scripturii.

Cerem românilor să se pregătească şi să participe în noiembrie 2008 în a-şi da votul pentru persoane care promit respectarea principiilor Scripturii pe timpul mandatului lor,


5. REFOLOSIREA CUVÂNTU-LUI ”CHRISTMAS” ÎN VIAŢA PUBLICĂ

Bazaţi pe următoarele considerente:

- Sărbătoarea ”Christmas”, adică sărbătoarea lui Christos, este una din cele mai sfinte sărbători din istoria creş-tinismului;

- Organizaţii ca American Civil Liberties Union, People for the American Way luptă din răsputeri să elimine numele ”Christmas” din viaţa publică şi comercială, presiunea extinzându-se asupra şcolilor, comunităţilor, afacerilor şi altor instituţii publice de a înlocui cuvântul ”Christmas” cu expresii seculare cum ar fi: ”Xmas”, ”Winter Celebration”, ”Holiday Celebration”

Cerem instituţiile publice şi magazinelor să reintroducă cuvântul ”Christmas” la locul şi importanţa care i se cuvine.

- Declarăm că sărbătoarea Naşterii Domnului, sărbătoarea darurilor îşi are semnificaţia numai dacă Christos este raţiunea sezonului (Christ is the reason for the season).

- Cerem magazinelor publice să folosească cuvântul ”Christmas” în perioada sezonlui, dacă vor să le păşim pragul în timpul lunii cadourilor.

S-au trimis două scrisori în România, preşedintelui Traian Băsescu şi preşedintelui Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, şi preşedintelui Seantului, Nicolae Văcăroiu, care printre altele conţinea următoarele:

Apreciem posibilitatea creată ca diaspora din America să aibă posibilitatea de a alege un deputat şi un senator, care să ne reprezinte în guvernul ţării noastre, România.

Prin prezenta, Convenţia Asociaţiei Bisericilor Baptiste din SUA şi Canada, vă comunică criteriile după care dorim să fie nominalizaţi cele două persoane:


- Să fie în favoarea familiilor sănătoase;

- Să fie împotriva avorturilor;

- Să fie împotriva legalizării oricărei acţiuni sodomite;

- Să aibă cel puţin 5 ani în America, cu rezidenţă americană, fără cazier juridic;

- Să fie cetăţean român, fără cazier juridic;

- Să fie un apărător al drepturilor religioase;

- Să aibă experienţă în relaţiile interconfesionale;

- Să fie căsătorit şi să aibă un exemplu model în comunitate ca individ şi familie;

- Să demonstreze integritate socială şi profesională;

- Să vorbească bine limba engleză şi limba română.

S-au trimis două scrisori în limba engleză domnului preşedinte, George W. Bush şi guvernatorului statului Illinois, Governor Rod R. Blagojevich.