"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

Suntem la mijlocul lunii martie 2013, și sunt determinat de ceea ce se întâmplă în jur să revin cu aceste informații.


De pe google și alte motoare de căutat pe internet, prin email, prin viu grai, pastori, preoți și laici cred și transmit mai departe erezia următoare: ”î
ncepând cu 23 martie 2013 toți americanii vor primi obligatoriu un cip apocaliptic RFID implantat în mână, conform H.R. 3200 section 2521, Pg. 1001, paragraph 1. Cu 8 zile înainte de 23 martie nu pot nimic decât să spun tuturor, ceea ce a spus Domnul Isus: Vă rătăciți ! Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu (Matei 22:29).


Iată aici, nealterat pargraful 1 din Sectiunea 2521 al hotărârii H.R. 3200:
(1) The Secretary shall establish a national medical device registry (in this subsection referred to as the ‘registry’) to facilitate analysis of post market safety and outcomes data on each device that—(A) is or has been used in or on a patient; and B) is(i) a class III device; or (ii) a class II device that is implantable, life-supporting, or life-sustaining.

 


Pentru cei care mai știți gramatică, faceți desoebirea între ”or” sau ”ori” și ”and”.


Și că să nu fiți în necunoștință revin cu prezentarea realităților Scripturii referitor la identificatorul pe bază de frecvenţa radio. (RFID = Radio Frequency Identificator Device), ca instrument de identificare a obiectelor, animalelor şi persoanelor. Urmăresc săptămânal evoluţia tehnicii RFID, interesându-mă nu atât de tehnica implantării cipului, ci mai mult tehnica aplicării cipului. Bătrânul Ioan, apostolul, exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care a avut-o cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de identificare ce va fi elaborat de fiară va fi aplicat PE mână sau PE frunte. Fiarei care se ridica din pământ i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13.15-18).


În capitolul următor din Apocalipsa găsim că un al treilea înger i-a zis lui Ioan: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei PE frunte sau PE mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apoc. 14:9-11).


Deşi mulţi mesageri ai vremurilor din urm
ă, astăzi, apasă pedala atenţionării implantării cipului, vreau să vă informez şi să vă atenţionez, că deşi se aplică acelaşi principiu al cipului implantat, comunicarea informaţiilor, la distanţă prin sistemul de frecvenţa radio, aplicarea cipului pe pielea umană, mai specific pa mână sau pe frunte este o descoperire ştiinţifică recentă care într-adevăr ne spune că este un semn al vremurilor din urmă. Cine citeşte să înţeleagă!


AgerPress a publicat
și publică periodic articole despre compania japoneză Nippon Telegraph and Telegram Corp. Communications Science Laboratories, care a pus în circulaţie un cip aplicat pe mână, care monitorizează mişcările purtătorului. Dispozitivul, arată ca un ceas mic de mână, are cameră de înregistrat, microfon şi poate măsura orice mişcare făcută de purtător, trimite informaţia la un computer ce colectează datele. Funcţie de informaţiile transmise se pot înregistra activităţile persoanei purtător al cipului.


Pacienţilor cu un mare pericol al bolilor de inimă, cu ajutorul cipului, li se monitorizează mişcările inimii fiind mult mai uşoară comunicarea în caz de intervenţia medicului înainte de a se produce un atac de cord.


Nippon Telegraph & Telephone Corp, a dat, recent publicității următoarele informații despre evoulția tehnologiei cipului.

Cel mai mare progres în tehnologia RFID (frecvență radio de identificare) este plasarea de microcipuri în containere de produse, cutii de carton și de ambalare, combinate cu utilizarea unor senzori speciali în depozite sau pe rafturile magazinelor care transmit situația inventarului produselor la nivel central. Codurile de bare sunt în process de a fi înlocuite cu Electronic Product Code (EPC), o etichetă cu RFID. In magazine de vânzare cu amănuntul, sistemul ar putea chiar elimina necesitatea de a scana fiecare produs la casă, la nivelul de a calcula automat marfa din coș fără a muta marfa din coș.


Performanța este fantastică. Magazinul supermarket Marks & Spencer, din Regatul Unit, spre exemplu, în doar cinci secunde citește și înregistrează fără să miște nici un produs marfa din 50 containere, o îmbunătățire 85% a timpului necesar cu codurile de bare (barcode). Wal-Mart, folosind EPC economisește 407 milioane dolari pe an, cu toate că o etichetă costă în jur de 15 de cenți bucata. Se estimează că o etichetă va ajunge în curând la 5 cenți.


În SUA, lanțuri de retail cu proiecte de EPC sunt: Procter & Gamble, Coca-Cola. Best Buy, Target, Albertson, Departamentul Apărării. Industria farmaceutică și spitalele care sunt extrem de interesați în folosirea EPC.

TatUU electronic de monitorizarea creierului, inimii Şi muŞchilor


Plecând de la ideia că ţesutul uman este moale şi flexibil profesorul Yonggang Huang de la Northwestern University explică descoperirea calităţilor electronice ale pielii şi aplicaţiile ei, sau ceia ce ei au numit: Epidermal Electronic System (EES).


S-au pus împeună firişoare de siliciu, flexibile, care arată ca o napolitană, şi care aşezate pe piele se mişcă concomitent cu muşchii pielii. Cu sprijinul de la National Science Foundation (NSF), este în curs de cercetare şi punere în aplicare a componentelor electronice elastice. Inovaţia se bazează pe ani de colaborare între John Rogers de la
University of Illinois Urbana-Champaign şi inginerul Yonggang Huang de la Northweatern University, care în parteneriat cu Rogers au fabricat circuite electronice flexibile pentru senzori de la camere emisferice şi alte dispozitive care solicită forme complexe şi elastice. Aceste circuite sunt capabile să monitorizeze şi să livreze impulsuri electrice în ţesutul viu. Circuitele electronice elastice sunt realizate din structuri mici de siliciu ondulate care conţin circuite care sunt mai subţiri decât un fir de păr uman, se îndoaie şi se întind o dată cu pielea corpului. "Aşa cum pielea se mişcă şi se deformează, circuitul poate urma aceste deformări într-un mod complet neinvaziv,", spune Rogers. El speră ca aceste circuite electronice elastice, să deschidă o uşă la o întreagă gamă de ceea ce el numeşte dispozitive medicale "bio-integrate”.


Spre exemplu s-a experimentat ceea ce Rogers numeşte, un "ciorap electronic" – un circuit electronic elastic înfăşurat în jurul unui model de o inimă de iepure ca un ciorap. "Este proiectat pentru a găzdui orice mişcare a inimii, dar în acelaşi timp, menţine circuitul electronic activ în contact cu ţesutul", explică Rogers.


Folosind modele animale, Rogers a dezvoltat o versiune de şosete, care pot injecta curent in tesutul cardiac pentru a detecta şi a opri anumite forme de aritmie.


Prototipuri ale circuitelor sunt testate, şi pot detecta mişcări musculare, activitatea inimii şi undele cerebrale doar prin aplicarea pe piele a unor tatuaje.


Concluzionând cele de mai sus este uşor de înţeles cum aceste tatuaje, vor deveni semne pe mână şi pe frunte, cu posibilitatea de a transmite date personale ale informatorului ca să i se aprobe instantaneu posibilitatea de a cumpăra şi vinde produse.

MUNTELE TEMPLULUI


Pentru cei ce ați citit articolul de la această rubrică, în ediția din ianuarie și februarie 2013, sunt sigur că așteptați răspuns la întrebări ca: Se vor arde jertfe în cel de-al Treilea Templu? Mai sunt necesare jetfele de animale?


În lunile februarie – martie 2013, am primit mai multe comentarii ca și răspuns la aceste întrebări. Voi reveni cu detalii altă dată, iar acum, cu permisiunea prietenului meu, Preotul Aurel Sas de la Las Vegas vă transmit un scurt comentariu al dumnealui:


”In opinia Religiei creștine, indiferent de natura Bisericilor creștine, jertfele de animale la al 3-lea Templu din Ierusalim sunt non-sens, pentru că odată cu venirea lui Mesia, Hristos Iisus s-au incheiat toate simbolurile V. Testament spre N. Testament, inclusiv jerfele de animale.

Dumnezeu a trimis Mielul Său de Jertfă făgăduit, revelat de Scriptură: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan 1, 29). El S-a adus odată pentru totdeauna Jertfă pe Cruce de ispășire (Rom. 3, 25) a păcatelor și odată cu aceasta mielul vechi Pascal poruncit de Dumnezeu prin Moise a incetat, fiindca a venit adevăratul Miel, Mesia; Hristos Iisus.

Astfel, creștinătatea trebuie să rămână la revelația Scripturii: „....căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi" (1 Cor. 5, 7)
Răspuns în această direcție îl dă Sf. Ap. Pavel în Epistolele sale și în special în Epistola către Evrei așa precum știm, foarte exact.

Dar pentru cei ce nu L-au primit pe Hristos Iisus, ca Mesia, mai ales din poporul ales, și așteaptă un alt mesia pentru ei, fac sens jertfele de animale.

Domnul Dumnezeu în mila Lui și îndelunga Sa răbdare, dă timp la toți de întoarcere și pocăință, spre primirea adevăratului Mesia, Hristos, pe Care L-a trimis, prezentându-L și ca Fiu al Său (Luca 3, 22).
Cu Domnul Iisus, Preot Aurel”


Ce vă zic vouă, zic tuturor: VEGHEAŢI !
a spus Domnul Isus prin Marcu 13:37.