"Cercetați toate lucrurile, si păstrați ce este bun!"

Apostolul Pavel

 

N.C. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația acestui interviu prilejuit de Convenția Anuală a Romanian Advisory Ministries. Vă  rugăm să vă prezentați și să ne spuneți și implicația la Convenție

D.C. In urmă cu cinci ani, am acceptat invitația Diviziunii Nord Americane a Bisericilor Adventiștilor de Ziua a Șaptea, al cărei teritoriu se află atât în  Statele Unite ale Americii  cât și Canada, de a coordona în calitate de președinte,  Asociația Bisericilor Române Adventiste din această zonă. Ei bine, această asociație de biserici are denumirea de Romanian Advisory Ministries.

  În cadrul Diviziunii mai sus amintite există 14 asemenea “advisories” sau minorități etnice, funcție de limba sau etnia din care fac parte, între care românii adventiști au un loc special.  Ca să fiu mai explicit,  aș dori să arăt faptul că Biserica  Adventiștilor de Ziua a Șaptea este o biserică mondială al cărei număr de membri, depășește mult peste 22 de milioane la ora actuală, având un număr de creștere  în medie, de peste 1400 de botezuri  pe zi., adică peste 523 de mii pe an, cu o arie de răspândire în peste 100 de țări ale Lumii. Această Biserică, la nivel mondial, este condusă de o administrație reprezentativă, ce se numește Conferința Generală  a Adventiștilor cu sediul în Silver Springs,  Maryland, (lângă Washington DC)  și este  formată din cele13 Diviziuni zonale, răspândite in13 zone ale Planetei, una dintre ele fiind Diviziunea Nord Americană.

            Revenind la întrebarea de la început, Diaspora Românilor Adventiști sau Romanian Advisory Ministries, cuprinde 18 centre adventiste sau biserici,  pe care le descoperiți în marile metropole ale lumii americane, acolo unde avem și cele mai mari comunități cu populație de origine română.  

            Anul acesta, a avut loc între 25-27 Mai, la Loma Linda, CA, a 34 Convenție a Românilor Adventiști . Această manifestare spirituală, a avut loc în trecut, o dată pe an, însă, în prezent, din motive pur obiective, această manifestare spiritual-culturală a adventiștilor se  desfășoară o data la doi ani.  

            Convenția s-a bucurat de un real succes având o largă participare a adventiștilor din zonă, la care s-a adăugat delegații din cele 18 biserici românești,

            Dintre oficialități am remarcat prezența Domnului Cosmin Dumitrescu, Consulul General al Consulatului Român din Los Angeles, Domnul Tony Anobil, Vicepreședintele Diviziunii Nord Americane, care are în subordine Departamentul Multi Etnic din cadrul acestei Diviziuni, Doamna Sandra Roberts, Președintele Conferinței SouthEastern California, Domnul Sorin Alex Balint, Director în Cadrul ADRA Internațional, pastori și delegați ai diferitelor biserici din zonă.

 

N.C. Ce tema a avut Convenția?

D.C. Tema sau Motto-ul generic al acestei Convenții a fost: “Iisus vine! Fii gata!”  Am considerat ca o necesitate alegerea acestei teme generale, pentru a produce o motivație în plus în slujire și în misiune. Cred că sunteți la curent că, la ora actuală există un trend descendent privind participarea creștinilor la programele de închinare ale bisericii și deci, o scădere semnificativă a interesului pentru biserică. Poate că sunteți la curent cu faptul că, la ora actuală, în  Diaspora Română din America și Canada există peste un milion și șase sute de mii de români.  Dintre aceștia procentul celor care frecventează o biserică nu depășește 7-9%. Un exemplu și mai convingător este că la noi în Portland, din statistica actuală a celor peste 32-35 de mii de români aflați pe aceste meleaguri, dacă avem o frecvență de 10 mii de români la biserică, în fiecare weekend. Uitați-vă peste statisticile bisericilor românești și veți ajunge la concluzia că un procent semnificativ al celor care se declară creștini, nu frecventează regulat serviciile divine ale bisericilor, indiferent de culoarea dogmatică pe care o au.

 

 N.C. De ce ați ales aceasta tema?

D.C. De ce? Tocmai pentru faptul că marea speranță a creștinilor cu privire la a 2-a venire a Domnului Iisus Hristos a ajuns să fie banalizată, a ajuns un fel de mit pe care îl mai amintim din când în când. Ori tocmai aici este buba. Vina, o poartă mai ales predicatorii care nu prea pun accentul pe Revenirea în glorie a Domnului Iisus Hristos!.

Primii creștini au înflăcărat toată generația lor cu acest mesaj extraordinar, pentru că ei au crezut că Domnul Hristos vine în timpul vieții lor. Toată lumea civilizată a fost la curent cu acest uimitor adevăr al Scripturii. Acesta a fost și motivul pentru care am considerat că trebuie să punem în prim plan, evenimentul revenirii pe curând a Mântuitorului nostru și mai ales, pe Cel care este  în prim plan – Iisus, Domnul.

 

N.C. Ce provocări a generat Convenția?

D.C. Convenția, în general, pe lângă subiectele de fond cu privire la diferite aspecte ale evenimentului în sine, a cuprins muzică de bună calitate,  versuri, cu o tematică și o prezentare de excepție, seminarii pentru adulți, tineri, părinți și copii. Seminariile au avut o adevărată provocare pentru toți cei prezenți: “Misiune în contextul Revenirii”  a adus în prim plan, marea nevoie a unei lumi înfometate de hrană fizică și de cunoașterea lui Hristos, precum și un apel de a ne implica mai mult în răspândirea acestui mesaj urgent.    Un alt seminar :”Tinerii și Biserica” a fost provocator atât pentru părinți cât și pentru tineri de a face front comun în implicarea în slujirea semenilor. Când tinerii sunt implicați se întâmplă o minune: nu numai că slujesc cu pasiune dar în același timp ei sunt câștigați pentru Hristos pentru veșnicie.  Un alt seminar:“Tendințe în Adventism” –o provocare majoră de a ști cum să menții un echilibru corect între liberalism și fanatism,  privind cele două extreme creștine cu efecte, uneori nefaste, pe care le întâlnim în lumea creștină și deci și în Adventism.

 

 N.C. Ați emis rezoluții?
D.C. Ca rezoluție specială a fost un angajament total al celor prezenți și al celor care ne-au putut urmări on-line, de a ne implica în promovarea valorilor moral creștine cu specific românesc, acolo unde viețuim, de a promova răspândirea unui mesaj de maximă urgență că Iisus vine, și de a trăi frumos printr-un exemplu misionar, de viață creștină.  În  sine, chemarea de a fi Adventist - așteptător al celei de a doua veniri a lui Iisus Hristos, implică în sine, un aspect al urgenței, o dinamică a unui mesaj activ, ce ar trebui să impulsioneze pe orice creștin așteptător.

            Acest lucru este destul de greu de învins, deoarece, deși facem parte dintr-o mișcare mndială a așteptătorilor, totuși suntem foarte mult influențați de spiritul vremii laodiceene, in care ne ducem existența. Ceea ce determină această lâncezeală laodiceană sunt tocmai cele patru mari ispite cu care orice creștin - așteptător al revenirii lui Iisus se confruntă în fiecare zi. Cele patru mari pericole sunt cele pe care le-am denumit sugestiv: auto - amăgirea, auto-înșelarea, amânarea, și auto-încrederea( încrederea în sine)

Cu aceste lucruri ne confruntăm zi de zi. A nu lua seama la aceste lucruri, este încă un aspect destul de periculos, care ne plasează pe un teren la fel de nesigur al necredinței în Cuvântul inspirat. Este frumos să cerem lui Dumnezeu o îndoită măsură din Duhul Său care să ne ajute să acceptăm  și să ne însușim cele patru lecții importante de viață care dau culoare și sens existenței noastre și  ne plasează pe fiecare în rândul rămășiței, o rămășiță implicată în Marea Lucrare de vestire a întreitei solii îngerești din Apocalipsa 14,  în timpul căreia deja trăim.

2 Petru 1:5-7: ““De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos… De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.”

            Fie ca mesajul meu să aducă  un suflu proaspăt al redeșteptării la o viață nouă, care să mențină spiritul Revenirii Domnului, cât mai activ în sufletul oricărui  cititor al Revistei Romanian Times. Așadar, prieteni, “Iisus Hristos vine! Fii gata!” În acest sens, studiați Scripturile cu rugăciune și cu pasiune,  în fiecare zi! Maranatha!

 

N.C. Când va avea loc următoarea Convenție și unde?

D.C. Următoarea Convenție va fi peste doi ani la Indianapolis, cu ocazia Sesiunii Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Cu prețuire,

Pastor Daniel Ciobanu

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Portland, OR.